Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Sukladno članku 14. Odluke o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Međimurske županije br. 20/18) podnositelj se u potpunosti oslobađa od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor ukoliko u poslovnoj godini nema više od 3 zaposlena.

Osnovni podatci podnositelja

Podatci o poslovnom prostoru

Obavezni dokumenti

Zahtjevu obavezno priložite Potvrdu o broju zaposlenih izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - PU Čakovec

Podnošenje zahtjeva

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđujemo točnost unesenih podataka.


Općina Nedelišće putem ovog javnog elektroničkog obrasca, prikuplja podatke podnositelja zahtjeva, od kojih neki mogu biti osobni podaci, a s kojima će se postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR).

Ovim putem dajem privolu Općini Nedelišće na prikupljanje i obradu danih osobnih podataka iz popunjenog elektroničkog obrasca. Prikupljeni podaci će se koristiti isključivo za navedenu svrhu. Pristup prikupljenim podacima imaju samo osobe određene od strane Općine Nedelišće, te zadovoljavaju kriterije povjerljivosti podataka. Podaci iz prijave se zadržavaju u zakonski propisanom roku.

0,00
0,00
0,00
0,00