Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Odlukom Općinskog vijeća Općine Nedelišće s 23. sjednice od 26. svibnja 2020. godine, fizičke osobe koje su za vrijeme proglašenja pandemije COVID-19 virusa ostale bez posla, oslobađaju se plaćanja komunalne naknade za 2020. godinu.

Osnovni podatci podnositelja

Podatci o stambenom prostoru

Obavezni dokumenti

Zahtjevu obavezno priložite Potvrdu o upisu u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

Podnošenje zahtjeva

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđujemo točnost unesenih podataka. 

Osobe koje se u vrijeme provedbe mjera zaposle, dužne su u roku 8 dana o tome obavijestiti Općinu Nedelišće.


Općina Nedelišće putem ovog javnog elektroničkog obrasca, prikuplja podatke podnositelja zahtjeva, od kojih neki mogu biti osobni podaci, a s kojima će se postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR).

Ovim putem dajem privolu Općini Nedelišće na prikupljanje i obradu danih osobnih podataka iz popunjenog elektroničkog obrasca. Prikupljeni podaci će se koristiti isključivo za navedenu svrhu. Pristup prikupljenim podacima imaju samo osobe određene od strane Općine Nedelišće, te zadovoljavaju kriterije povjerljivosti podataka. Podaci iz prijave se zadržavaju u zakonski propisanom roku.