Objave

Predsjednički izbori 2019.

Izbori za predsjednika Republike Hrvatske 2019.

Objava biračima

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće

Izbori za članove VMO 2020

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće
Objava biračima
Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za izbore VMO
Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Nedelišće
Radno vrijeme Općinskog izbornog povjerentstva Općine Nedelišće

Obvezatne upute I
Obvezatne upute II
Obvezatne upute III
Obvezatne upute IV
Obvezatne upute V
Obvezatne upute VI

Prijedlog liste kandidata - političke stranke + VMOON1 
Prijedlog liste kandidata - grupa birača + VMOON2
Popis birača koji podržavaju + VMOON21
Očitovanje o prihvaćanju kandidature + VMOON3
Izjava o prihvaćanju dužnosti člana odbora + VMOON4

Izborno povjerenstvo sastavit će i na oglasnim pločama mjesnih odbora kao i na web stranicama Općine Nedelišće objaviti sve pravovaljane predložene kandidacijske liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja kandidacijskih lista, do 25. prosinca 2019. godine do 19:00 sati.

Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta, do 06. siječnja 2020. godine do 19:00 sati.

EU PROJEKTI Općine Nedelišće

WiFi4EU

  INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/019303-041031 
WiFi4EU – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama
Bespovratna sredstva: 15.000,00 € 
Početak provedbe: 23.07.2019 
   

 

 

Izgradnja osnovne infrastrukture na području Gospodarske zone Goričica

  KK.03.1.2.03.0031
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 4.913.744,82 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 5.780.876,26 HRK 
   

 

Energetska obnova sportskog doma Macinec

  KK.04.2.1.04.0296
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 462.928,47 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 1.079.459,13 HRK 
   

 

Energetska obnova sportskog doma Slakovec

  KK.04.2.1.04.0211 
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 326.263,05 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 698.216,95 HRK 
   

 

Energetska obnova općinske zgrade Nedelišće

  KK.04.2.1.04.0212 
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 370.430,79 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 911.389,29 HRK 
   

 

I smetje vredi

  KK.06.3.1.07.0060
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 314.289,03 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 369.751,82 HRK 
   

 

Energetska obnova Dječjeg vrtića „Zvončić“ na adresi Uska 16B, Nedelišće

  KK.04.2.1.03.0013
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 614.499,55 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 999.652,06 HRK 
   

 

Rekonstrukcija „Glavne“ prometnice u naselju Pretetinec i izgradnja pješačke staze

  7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Bespovratna sredstva: 1.146.732,18 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 1.146.732,18 HRK 
   

 

© 2019 Općina Nedelišće