Banner

OBAVIJEST

O isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (iz država s kojima Republika Hrvatska primjenjuje uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti ili s kojima ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju).

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena (NN 104/2022) uređena je isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Korisnici mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja mogu ostvariti pod sljedećim uvjetima:
  1. da im ukupno mirovinsko primanje u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, isplaćeno za kolovoz 2022., ne prelazi neto iznos od 4.360,00 kn
  2. da Hrvatskom za vodu za mirovinsko osiguranje dostave dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja za kolovoz (potvrda banke ili izvadak iz bankovnog računa iz kojeg se vidi iznos mirovine koji je uplatio inozemni nositelj za kolovoz 2022. ili potvrda inozemnog nositelja o visini mirovine isplaćene za kolovoz 2022. u neto iznosu).
Korisnici koji su navršili mirovinski staž u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu, također trebaju na tiskanici za dostavu podataka o visini inozemne mirovine označiti polje - Izjavljujem da ne primam inozemnu mirovinu te tiskanicu potpisati i dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.
Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu korisnici su obvezni dostaviti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u razdoblju od 13. rujna 2022. do najkasnije 30. studenoga 2022.
Dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primanju inozemnu mirovinu, korisnici mogu dostaviti područnoj ustrojstvenoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje prema mjestu prebivališta, poštom ili osobno, korištenjem tiskanice u prilogu ove obavijesti ili putem online obrasca (dostupan na web stranici). Korisnicima mirovine kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi neto iznos od 4.360,00 kn, jednokratno novčano primanje isplatit će se najkasnije u prosincu 2022. godine.

OBAVIJEST O DONACIJAMA ZA OBITELJ TROJNAR IZ NEDELIŠĆA

Na zamolbu obitelj Trojnar iz Nedelišća, kod koje je izbio požar i nanio veliku štetu na gospodarskim zgradama i opremi, u nastavku se navodi broj računa na koji se mogu uplatiti dobrovoljne donacije – HR 12 2340009 3225126047, Privredna banka Zagreb, vlasnik računa je Zvonko Trojnar.

Uz donacije u novcu za nabavku traktora za daljnji rad korisne će biti i donacije u građevinskom materijalu, pomoć u hrani za stoku i slami jer je sve izgorjelo.

Vezano uz donacije moguć je kontakt s gospodinom Zvonkom Trojnarom na broj mobitela 098 988 9928.

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNOG RAČUNA

Općina Nedelišće promijenila je poslovni račun koji je otvoren u Hrvatskoj poštanskoj banci. Novi IBAN je HR20 2390 0011 8279 0000 6.

Uplatnice za komunalnu naknadu izdane su na stari poslovni račun u Privrednoj banci Zagreb koji je zatvoren. Dostavljene uplatnice mogu se platiti na blagajni Općine ili u Hrvatskoj pošti bez provizije. Za uplate preko Internet bankarstva potrebno je promijeniti u IBAN Hrvatske poštanske banke, dok poziv na broj ostaje isti.

Molimo mještane za razumijevanje.

Objave

EU PROJEKTI Općine Nedelišće

ZAposlene ŽEne NedeLIšća (za) SREĆU

EU fondovi  UP.02.1.1.16.0010
ZAŽELI - program zapošljavanja žena - faza III 
Bespovratna sredstva: 791.500,00 kn
Vrijednost projekta: 791.500,00 kn
   

 

ZDROVJE PRIJE SEGA

EU fondovi  UP.02.2.1.08.0027

PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI - FAZA 2

Bespovratna sredstva: 499.911,98 kn
Vrijednost projekta: 499.911,98 kn
   

 

Igrajmo se!

EU fondovi  UP.02.2.2.16.0116
Igrajmo se!
Bespovratna sredstva: 3.261.362,44 kn
Vrijednost projekta: 3.261.362,44 kn
   

 

Zapošljavanje i socijalno uključivanje nezaposlenih žena

EU fondovi  UP.02.1.1.13.0046
ZAŽELI - program zapošljavanja žena - faza II
Bespovratna sredstva: 1.857.300,00 kn
Vrijednost projekta: 1.857.300,00 kn
   

 

Dječje igralište "Dolić" u Nedelišću

EU fondovi  Operacija 7.4.1. - Podmjera 19.2
Provedba operaciju unutar CLLD strategije
Bespovratna sredstva: 300.000,00 HRK 
Vrijednost projekta: 450.775,00 HRK 
   

 

WiFi4EU

WiFi4EU  INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/019303-041031 
WiFi4EU – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama
Bespovratna sredstva: 15.000,00 € 
Početak provedbe: 23.07.2019 
   

 

 

Izgradnja osnovne infrastrukture na području Gospodarske zone Goričica

EU fondovi  KK.03.1.2.03.0031
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 4.913.744,82 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 5.780.876,26 HRK 
   

 

Energetska obnova sportskog doma Macinec

EU fondovi  KK.04.2.1.04.0296
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 462.928,47 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 1.079.459,13 HRK 
   

 

Energetska obnova sportskog doma Slakovec

EU fondovi  KK.04.2.1.04.0211 
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 326.263,05 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 698.216,95 HRK 
   

 

Energetska obnova općinske zgrade Nedelišće

EU fondovi  KK.04.2.1.04.0212 
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 370.430,79 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 911.389,29 HRK 
   

 

I smetje vredi

EU fondovi  KK.06.3.1.07.0060
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 314.289,03 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 369.751,82 HRK 
   

 

Energetska obnova Dječjeg vrtića „Zvončić“ na adresi Uska 16B, Nedelišće

EU fondovi  KK.04.2.1.03.0013
Operativni program "Konkurentnost  i kohezija" 2014. 2020.
Bespovratna sredstva: 614.499,55 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 999.652,06 HRK 
   

 

Rekonstrukcija „Glavne“ prometnice u naselju Pretetinec i izgradnja pješačke staze

EU fondovi  7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Bespovratna sredstva: 1.146.732,18 HRK 
Prihvatljivi troškovi: 1.146.732,18 HRK 
   

 

„ZAŽELI" - program zapošljavanja žena

FAZA - III

UP.02.1.1.16.0010

u provedbi

FAZA - II

UP.02.1.1.13.0046

završen 17.11.2021.

Broje telefona
© 2020 Općina Nedelišće