U četvrtak, 13. travnja 2017. godine, održana je 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

 

Odluka o porezima

Na sjednici je usvojena Odluka o porezima prema Zakonu o lokalnim porezima koji je na snazi od početka ove godine. Tim je Zakonom utvrđena obveza jedinica lokalne samouprave da donesu odluke kojima će se propisati svi porezi koji postoje na lokalnoj razini. Porezi u Općini Nedelišće su porez na potrošnju, porez na korištenje javnih površina i porez na nakretnine. Odlukom se utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Nedelišće. Kako su se vijećnici u raspravi najviše dotaknuli poreza na nakretnine, pojašnjeno je da se u ovoj Odluci ne utvrđuju koeficijenti i način obračuna poreza na nekretnine, već se samo omogućuje u narednom razdoblju donošenje odluka kojima će se i to regulirati.

 

Dodjela javnih priznanja

Vijećnici su usvojili Odluku o dodjeli javnih priznanja Plakete Općine Nedelišće za 2016. godinu. Najviše općinsko priznanje na prijedlog Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće dobit će Dragutin Trupković iz Pretetinca za dugogodišnji uspješan rad i osobit doprinos u razvoju vatrogastva, društvenom djelovanju i razvoju Općine Nedelišće, a na prijedlog općinskog načelnika Dragutin Novak iz Nedelišća za dugogodišnji uspješan rad i osobit doprinos u razvoju i promociji obrtništva u Općini Nedelišće.

Priznanja će biti dodijeljena u prigodi proslave Dana Općine Nedelišće koji se obilježava uz blagdan svetog Vida.

 

Izvješće Socijalnog vijeća

Vijećnici su prihvatili Izvješće Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima u 2016. godini. Prošle godine pristiglo je 99 zamolbi te su za pomoć u nabavi drva za ogrjev, pomoć obiteljima i kućanstvima, sufinanciranje troškova stanovanja te odvoza komunalnog otpada kućanstvima ukupno utrošena sredstva u iznosu od 527.652,00 kune što je nešto više nego godinu dana ranije.

 

Stanje zaštite od požara

Vijećnici su prihvatili Izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Nedelišće u 2016. godini. Utvrđeno je kako je kroz sustav dobrovoljnih vatrogasnih društava i uključivanje Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, gdje je Općina suosnivač, stanje zaštite od požara na odgovarajućoj razini i kako nije bilo većih intervencija. Izvješćem je obuhvaćen dio koji se odnosi na operativno-preventivna djelovanja, statistiku intervencija, stručnu obuku, preventivno-promidžbenu djelatnost i važnija investicijska ulaganja. Tijekom prošle godine na području općine Nedelišće bilo je 61 intervencija, od čega 6 požara na građevinama, 6 na prometalima, 11 požara na otvorenom prostoru, 18 tehničkih i 20 ostalih intervencija.

 

Zahvale na kraju mandata

Kako je ovo bila posljednja sjednica Vijeća u ovom sazivu, predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec zahvalio je vijećnicima na suradnji tijekom cijelog četverogodišnjeg mandata u kojem je održana 31 sjednica Općinskog vijeća. Na njima su vijećnici donijeli više od 100 odluka i puno se toga napravilo, te je rekao kako je zadovoljan s radom Općinskog vijeća, ali i da uvijek može i bolje. Kao važnije aktivnosti u narednom razdoblju naveo je donošenje novog pravilnika o stipendiranju kojim se trebaju urediti neke nelogičnosti, zatim rješavanje pitanja rekreacijske zone na Dravi, kao i više angažmana oko poduzeća koja su u vlasništvu i suvlasništvu Općine Nedelišće radi racionalizacije njihovog poslovanja i povećanja funkcionalnosti. Zahvalio je na suradnji i izvršnoj vlasti i Općinskoj upravi Općine Nedelišće koji su predlagali odluke i pratili rad Općinskog vijeća, te provodili usvojene odluke.

Riječi zahvale na dobroj suradnji tijekom ovog mandata vijećnicima je uputio i općinski načelnik Darko Dania, istaknuvši kako se kroz protekle četiri godine napravilo jako puno. Vijećnicima je zahvalio i na kritikama i sugestijama koje su pomogle u donošenju određenih odluka. Također je zahvalio i svojim zamjenicima, općinskoj upravi Općine Nedelišće, a posebno bivšem pročelniku za financije Dragutinu Bratku te predsjedniku Općinskog vijeća Mladenu Posavcu.

Zahvale su uputili i predstavnici stranaka i lista koje su sudjelovale u ovom sazivu Općinskog vijeća Općine Nedelišće.

U srijedu, 15. ožujka 2017. godine, održana je 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

 

Aktualni sat

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec uvodno je obavijestio prisutne da je Dragutin Bratko, bivši pročelnik Upravnog odjela za financije, pravne i opće poslove od 1. siječnja 2017. godine u mirovini te mu se u ime svih zahvalio na savjesnom, odgovornom i dugogodišnjem racionalnom radu kojim je pridonio razvoju Općine. Rekao je kako je nakon provedenog postupka zapošljavanja imenovana nova pročelnica Maja Marčec koja se od početka vrlo dobro snašla te vjeruje da će moći nastaviti kontinuitet i poboljšati eventualne slabosti. Nakon toga predstavila se i nova pročelnica Maja Marčec.

Potpredsjednica Općinskog vijeća Darinka Pergar upoznala je nazočne s dva događaja koji su se zbili u ljeto i potkraj prošle godine. Prvi se dogodio u Ulici M. Tita u Nedelišću gdje je vlasnica vodila dva velika psa koja su nahrlila na maloga mačića ali ih nije mogla zadržati. Iz dvorišta su izletjela dva mačka koja su otjerala pse, ali mačiću nije bilo pomoći. Vlasnica pasa rekla je kako su kod navedene kuće uvijek mačke i nije u mogućnosti proći pokraj, a da ne postoji opasnost. Zbog navedenog događaja pse je morala voditi i k veterinaru. Drugi se odnosi na psa koji je istrčao iz dvorišta i vratio se teško ozlijeđen, a za liječenje je trebalo više od mjesec dana. Rekla je kako psi lutaju, njihovi vlasnici kažu da su mirni ali kada ih nešto uznemiri onda se tek vidi da su to ipak životinje. Apelirala je na sve vlasnike životinja da se brinu o njima te da ih čuvaju.

Vijećnik Ivan Marciuš podsjetio je kako kod nas populacija stari jer je u Republici Hrvatskoj 17,9 % stanovnika starije od 65 godina, te oni sve više žele ići u domove za starije osobe gdje će biti zbrinuti. Kako je postojao potencijalni kandidat za izgradnju doma za starije osobe u Nedelišću postavio je pitanje načelniku je li isti još zainteresiran ili je odustao iz određenih razloga. Zanimalo ga je i je li Općina Nedelišće još uvijek članica Udruge općina te ima li od toga kakve koristi.

Općinski načelnik Darko Dania odgovorio je da je Općina Nedelišće osigurala zemljište za izgradnju doma za starije osobe te je raspisala javni poziv zainteresiranima za izgradnju. Bilo je interesa, a postoji još i sada, međutim svi čekaju fondove EU jer je teško je naći nekoga sa spremnim kapitalom, a oni koji ga imaju još razmišljaju o ulaganju. Što se tiče članstva u Udruzi općina, odgovorio je kako je Općina Nedelišće još uvijek članica. Rekao je da se održavaju skupštine na kojima je prisutno više od 300 načelnika i pojedini ministri. Članstvom u Udruzi postoji mogućnost pomoći kod složenijih pravnih pitanja te se uvijek dobiju stručni i kvalitetni odgovori, zaključio je načelnik.

Vezano uz događaje koje je iznijela potpredsjednica Pergar, predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec zatražio je od nadležnih službi da se za iduću sjednicu Općinskog vijeća pripremi izvješće o radu komunalnog redara koje će sadržavati sve aktivnosti, gdje se interveniralo, koliko je opomena izrečeno, koliko je kazni izdano i koji je učinak svega navedenog.

 

Plan uređenja Zavrtja u Nedelišću

Na sjednici je usvojena Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću. Plan uređenja postoji već dvanaest godina ali je teško primjenjiv u praksi jer su propisi koji definiraju komasaciju neprovedivi. Uz podršku vlasnika zemljišta napravljen je drugačiji koncept, odnosno urbanistički plan napravljen je na način da odgovara vlasnicima pa je dobiveno 25 % više parcela, a troškovi su smanjeni za 11 % po cjelini.

 

Poslovanje Dječjeg vrtića «Zvončić» Nedelišće

Vijećnici su usvojili Izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića “Zvončić” Nedelišće u 2016. godini. Vrtić je ostvario pozitivan financijski rezultat. Tijekom godine vrtić je je bio u potpunosti popunjen, dok je ekonomska cijena iznosila 1.200,00 kuna od čega polovicu troškova financira Općina, a polovicu roditelji. Uz to, Općina Nedelišće mjesečno izdvaja sredstva za sufinanciranje u prosjeku oko stotinjak djece koja pohađaju vrtiće izvan područja općine.

 

Obračun Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu

Vijećnici su usvojili Odluku o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu. Ukupno realizirani prihodi i primici iznosili su u 2016. godini 33.516.950 kn, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 32.402.954 kn, te je ostvaren višak prihoda u iznosu od 1.113.996 kuna.

Prihodi od poreza veći su u odnosu na 2015. godinu za 6,6 % s time da je kod najznačajnijeg prihoda općinskog poreza na dohodak došlo do povećanja za 5,9 %. Prihodi od pomoći u odnosu na 2015. godinu veći su za 8,0 %, prihodi od imovine 16,6 %, prihodi od pristojbi i po posebnim propisima 39,9 %, ostali prihodi 112,3%, prihodi od prodaje nefinancijske imovine 6,5 %, dok su primici od povrata zajmova trgovačkim društvima i obrtnicima manji za 56,5 %.

 

Polugodišnji rad općinskog načelnika

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu načelnika u drugoj polovici 2016. godine. U Izvješću su izneseni podaci vezani uz izvršenje Proračuna, planirane poslove i projekte, važnije radove u komunalnoj infrastrukturi i nabavi opreme, investicije po naseljima općine, te podaci vezani uz prostorno-plansku dokumentaciju, plan gospodarenja otpadom, provedbu mjere povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u Nedelišću, izgradnju sustava odvodnje u sklopu projekta "Aglomeracija Čakovec", stipendiranje studenata te prijevoz učenika, a prikazani su i akti načelnika upućeni Općinskom vijeću. Načelnik Dania dodatno je obrazložio kako je u ovome trenutku na sustav odvodnje priključeno novih 6 naselja, a nakon 1. travnja priključit će se Pušćine i Gornji Kuršanec. Rekao je kako je prva faza izgradnje Gospodarske zone Goričica dovršena i uskoro će započeti radovi na izgradnji trafostanice, sustava vodoopskrbe i odvodnje, te električne energije i prometnica. Što se tiče odvoza otpada u naselju Parag, izvijestio je da će se u naselju Parag, u suradnji s GKP Čakom d.o.o, održati radionice o zbrinjavanju otpada, ali i da je potkraj 2016. godine, uz pomoć VMO Parag, naplaćen znatan iznos dugovanja.

 

Zbrinjavanje otpada u 2016. godini

Na sjednici je usvojena Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području općine Nedelišće u 2016. godini. Tijekom prošle godine koncesionar je od gotovo 90 posto domaćinstava skupio i zbrinuo 1.938,77 tona otpada te je iskazana potreba većeg sudjelovanja u sustavu odvojenog skupljanja otpada. U Izvješću je opisana problematika odvoza otpada iz naselja Parag gdje je izvršena sanacija odlagališta otpada u više navrata, a organizirani odvoz otpada provodi se od 2010. godine na način da stanovnici moraju kupovati vreće za skupljanje otpada. Općina Nedelišće je u suradnji s Međimurskom županijom i koncesionarom tražila rješenje uz pomoć nadležnih ministarstava i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i promjenu određenih zakonskih propisa kako bi se stvorili uvjeti da se građani romske nacionalne manjine uključe u sustav zbrinjavanja otpada koji u općini vrlo dobro funkcionira za sva ostala naselja i njihove građane.

 

Programi javnih potreba u kulturi i sportu

Na sjednici su prihvaćene odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i Programa javnih potreba u sportu u općini Nedelišće u 2017. godini, a čiji su iznosi već utvrđeni Proračunom Općine Nedelišće za ovu godinu.

Sredstva Programa javnih potreba u kulturi utvrđena su u iznosu od 1.250.000,00 kuna, dok su sredstva Programa javnih potreba u sportu planirana u iznosu od 2.232.000 kuna.

 

Financiranje političkih stranaka

Vijećnici su prihvatili Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2017. godini. Kao i prošle godine za svakog općinskog vijećnika izdvojit će se 1.000,00 kuna, a za vijećnice i dodatak od 100 kuna, odnosno 1.100,00 kuna.

 

Suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj

Na sjednici su prihvaćene odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijave na natječaj za više projekata. Prva suglasnost omogućit će prijavu investicije rekonstrukcije i izgradnje pješačkih staza u Varaždinskoj i Čakovečkoj ulici u Nedelišću, zatim za investiciju izgradnje i opremanja Centra za djecu s poremećajem iz spektra autizma u Črečanu, treća se odnosi na investiciju rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene u Pušćinama od strane DVD Pušćine, te investicije rekonstrukcije, odnosno dogradnje i nadogradnje, građevine vatrogasnog spremišta DVD Nedelišće. Suglasnosti će omogućiti prijave na natječaj po mjeri 7.4.

 

Programi gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Sukladno prihvaćenom obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu, vijećnici su prihvatili i programe gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u istoj godini.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2016. godini utrošena su ukupna sredstva u iznosu od 11.769.987,50 kuna, od čega je 795.605,45 kuna iz komunalnog doprinosa, a ostali iznos iz Proračuna Općine Nedelišće i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u istoj godini utrošena su ukupna sredstva u iznosu od 1.663.579,82 kuna, od čega je 1.576.408,46 kuna od ukupno prikupljenih sredstava komunalne naknade u prošloj godini, a 87.170,82 kuna iz Proračuna Općine Nedelišće.

U četvrtak, 24. studenoga 2016. godine, održana je 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

 

Usvajanje zapisnika

Vijećnici su na početku usvojili zapisnike sa 26. i 27. sjednice Općinskog vijeća koja je zbog hitnosti i opravdanog razloga bila sazvana telefonskim putem te je održana 8. studenoga 2016. godine. Na toj je sjednici usvojena Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju Rekonstrukcija "Glavne" prometnice u naselju Pretetinec i izgradnja pješačke staze.

 

Aktualni sat

Načelnik Darko Dania uvodno je rekao kako je vijećnicima pripremljena čitava kronologija poduzetih radnji oko ispravljanja nedostataka u SRP Trate u Nedelišću koje su uočene ubrzo nakon njegovog preuzimanja dužnosti načelnika. Nakon što su uočeni nedostaci obaviješten je izvođač od kojeg je zatražena sanacija na što se isti oglušio. Prilikom visokih voda vidjelo se pravo, još ozbiljnije, stanje te je od izvođača opet zatraženo da pristupi sanaciji ali ponovno nije ništa poduzeo. Stoga je Općina Nedelišće angažirala odvjetničko društvo i vještaka građevinske struke koji je utvrdio da postoji još više nedostataka. Kako je izvođač prilikom gradnje imao policu osiguranja, prema osiguravajućem društvu Triglav podnesen je zahtjev za isplatu odštete no dogovor nije postignut. Pregovorima nisu postignuti nikakvi rezultati i Općina Nedelišće bila je primorana tužiti izvođača, nadzor, projektanta i osiguravajuće društvo kako bi se utvrdila odgovornost za nedostatke. Načelnik je rekao kako je postupak u tijeku te nije u mogućnosti davati detaljnije informacije, a o svim poduzetim radnjama vijećnici će biti ponovno informirani.

Vijećnik Ivan Marciuš izvijestio je kako je prisustvovao predavanju održanom u organizaciji društva Međimurski potrošač potkraj studenoga u Selnici na kojem su bili prisutni predstavnici HAKOM-a te predsjednik Udruge potrošača grada Rijeke, gdje je najviše bilo govora o telefonu i internetu. S obzirom na nedavnu nesreću u Nedelišću na križanju kod trgovine METSS prema Pušćinama i Gornjem Hrašćanu, pitao je planira li se navedena prometnica urediti novom regulacijom jer se pokazalo da je to jedna od kritičnih točaka.

Načelnik Darko Dania odgovorio je kako je nakon spomenute prometne nesreće održan sastanak s predstavnicima Hrvatskih cesta i Ministarstva unutarnjih poslova koji su obećali da će se pronaći novo rješenje prometne regulacije. Rekao je kako kuća koja se nalazi na križanju, a bitna je za buduće uređenje, nije na prodaju no da će se srušiti, a vlasnik će graditi novi objekat koji će biti uvučen 4 metra od prometnice. Uz to, uredit će se i križanja kod semafora i groblja u Nedelišću te u Pušćinama kod Školske ulice. Načelnik je rekao i da će se u prosincu održati javno izlaganje vezano uz izgradnju južne obilaznice Nedelišća te da su pojedine predradnje već u tijeku.

 

Nacrt Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu

Na sjednici su vijećnici upoznati s nacrtom Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu. Prijedlogom nacrta proračuna u idućoj su godini planirani ukupni prihodi i primici te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 36.401.000,00 kuna. Prihodi su planirani na razini ovogodišnjih, dok je proračun temeljen na projektima koje je Općina Nedelišće prijavila ili planira prijaviti po raspisanim natječajima. Prijavljena su, među ostalim, dva doma kulture po natječaju Ministarstva kulture, Dječji vrtić "Zvončić" Nedelišće po natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a čeka se i mjera 7.4. Značajna stavka u proračunu odnosi se na drugu fazu izgradnje infrastrukture u Gospodarskoj zoni Goričica u kojoj su prodana dva zemljišta, a vlasnik tvrtke planira početi proizvodnju do kraja 2017. godine. Uz navedeno, u 2017. godini polagat će se fini sloj asfalta u Gornjem Kuršancu i Pušćinama te hortikulturno urediti groblje u Nedelišću. Vijećnici i ostali zainteresirani korisnici proračunskih sredstava pozvani su da pregledaju prijedlog nacrta Proračuna te do 10. prosinca 2016. daju konkretne prijedloge i primjedbe u svrhu njegova poboljšanja.

 

Koeficijenti za obračun plaća

Vijećnici su usvojili Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće. Naime, nakon što se sukladno zakonskim propisima krenulo u preustroj upravnih odjela, i to na način da se ustroji Jedinstveni upravni odjel Općine Nedelišće s dva odsjeka, za pravne i opće poslove te komunalne djelatnosti i gospodarstvo, potrebno je uskladiti i postojeće koeficijente za obračun plaća. Prema radnom mjestu i klasifikacijskom rangu koeficijenti se kreću od najvišeg 3,10 do najnižeg 1,10.

 

Dopune Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće

Na sjednici je usvojena Odluka o dopuni Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće od 2011. do 2020. godine. Naime, zbog potrebe za prijave projekata na strukturne fondove Strateški plan razvoja dopunjuje se u dijelu koji se odnosi na razvoj društvene djelatnosti, odnosno izgradnje, rekonstrukcije, uređenja, opremanja i dogradnje vatrogasnih domova i spremišta u deset općinskih naselja, a također i projektom izgradnje Centra za autizam u Črečanu.

 

Izbor članova Savjeta mladih

Vijećnici su usvojili Odluku o izboru članova Savjeta mladih Općine Nedelišće. Tako su u Savjet mladih izabrani Ranko Bratko, Vanesa Čuka, Ivana Hajdinjak i Hrvoje Horvat iz Nedelišća, Martina Kofjač iz Macinca, Danijel Kopačević iz Črečana te Marko Oršuš iz Trnovca.

 

Prijedlog sudaca porotnika

Na sjednici je usvojen Zaključak o prijedlogu sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu. Za suce porotnike predloženi su Mira Paić iz Nedelišća i Josip Debelec iz Pušćina, a za suca porotnika za mladež Simona Borko iz Nedelišća.

U četvrtak, 15. prosinca 2016. godine, održana je 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

 

Aktualni sat

Vijećnik Ivan Marciuš osvrnuo se na informacije o stanju stadiona SRP Trate u Nedelišću koje su vijećnici dobili na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća. Izjavio je da se, kada čita o situaciji sa stadionom u novinama, osjeća neugodno jer je pročitao da stadion stoji 11.800.000,00 kuna. Postavio je pitanje kako načelnik može potpisati četiri aneksa ugovora kojima se povećala cijena izgradnje, a da o tome ne obavijesti Općinsko vijeće.

S obzirom na izostanak načelnika zbog posjeta predsjednice RH Nacionalnom gimnastičkom centru "Aton" u Nedelišću zaključeno je da se vijećniku na pitanje odgovori u pisanom obliku.

 

Druge izmjene i dopune Proračuna Općine Nedelišće

Na sjednici je usvojena Odluka o 2. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu. Sveukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci za ovu godinu smanjuju se s planiranih 47.645.000 kuna za 12.182.000 kuna na iznos od 35.463.000 kuna. Osnovni razlozi smanjenja, odnosno uravnoteženja Proračuna na kraju godine su neostvareni prihodi od pomoći, i to za 8.478.000 kuna, od čega najvećim dijelom u iznosu od 7.835.000 kuna od Ministarstva poljoprivrede po natječaju za Mjeru 7 koji nije bio raspisan, zatim od Europskog fonda za regionalni razvoj, Fonda za zaštitu okoliša te u manjem dijelu Ministarstva kulture.

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i sportu

Na sjednici su prihvaćene odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i Programa javnih potreba u sportu.

Sredstva Programa javnih potreba u kulturi povećavaju se sa 380.000 kn na 400.000 kuna, pri čemu su za navedeni iznos sredstva povećana za Božićni koncert.

Sredstva Programa javnih potreba u sportu s planiranih 1.797.000 kuna povećavaju se radi povećanih aktivnosti i potreba klubova za 76.000 kuna na 1.873.000 kuna.

 

Izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Sukladno usvojenom drugom rebalansu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu, vijećnici su prihvatili izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u ovoj godini.

Tako su izmijenjenim i dopunjenim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2016. godini, umjesto ranijih 25.566.000 kuna, sada planirana ukupna sredstva u iznosu od 13.912.000 kuna. Od toga je za javne površine 46.000 kuna, nerazvrstane ceste 13.179.000 kuna, groblja 447.000 kuna, javnu rasvjetu 200.000 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 40.000 kuna.

Izmijenjenim i dopunjenim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini za sva naselja, umjesto predviđenih 1.677.000 kuna, sada su planirana ukupna sredstva u iznosu od 2.033.000 kuna. Od toga je za odvodnju oborinskih voda 139.000 kuna, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 555.000 kuna, održavanje javnih površina, dječjih igrališta i urbane opreme 388.000 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 423.000 kuna te javnu rasvjetu 528.000 kuna.

 

Proračun Općine Nedelišće za 2017. godinu

Vijećnici su usvojili i prijedlog Proračuna Općine Nedelišće za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Proračunom za iduću godinu planirani su ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 36.715.000 kuna. Većina vijećnika nije podržala dva amandmana koje je predložila Hrvatska demokratska zajednica o čemu je obrazloženja podnio zamjenik načelnika Željko Kacun.

Projekcijama za 2018. godinu Proračun Općine Nedelišće planiran je u iznosu od 33.799.000 kuna, a za 2019. godinu u iznosu od 35.039.000 kuna. Ujedno je usvojena i prateća Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu.

 

Programi gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Sukladno prihvaćenom Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu, vijećnici su prihvatili i programe gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2017. godini planirana su ukupna sredstva u iznosu od 13.758.000 kuna. Od toga je za javne površine 8.305.000 kuna, za nerazvrstane ceste 4.823.000 kuna, groblja 375.000 kuna, javnu rasvjetu 225.000 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 30.000 kuna.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini za sva naselja planirana su ukupna sredstva u iznosu od 1.894.000 kuna. Od toga za odvodnju oborinskih voda 140.000 kuna, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 260.000 kuna, održavanje javnih površina, dječjih igrališta i urbane opreme 395.000 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 560.000 kuna te javne rasvjete 539.000 kuna.

 

Socijalni program za 2017. godinu

Na sjednici je usvojen i Socijalni program Općine Nedelišće za 2017. godinu. Za sedam kategorija korisnika, utvrđenih Programom, predviđeno je devet oblika socijalne pomoći za što se planiraju ukupna sredstva u iznosu od 544.000 kuna.

 

Zaštita i spašavanje u Općini Nedelišće

Vijećnici su usvojili Analizu Stanja sustava civilne zaštite u Općini Nedelišće za 2016. godinu, Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Nedelišće za 2017. godinu, zatim prve izmjene Plana zaštite od požara Općine Nedelišće te Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2017. godinu.

Sukladno zakonskim odredbama, Analizom se utvrđuje stanje sustava civilne zaštite, odnosno cjelokupnog sustava organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Temeljem Analize, a sukladno razmjeru opasnosti i prijetnji te njihovim učincima i posljedicama, utvrđenima Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća te Planom zaštite i spašavanja, utvrđen je i Plan razvoja sustava civilne zaštite s ciljem povećanja sigurnosti svih navedenih kategorija, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite koje se odnose na Stožer civilne zaštite, operativne vatrogasne snage, postrojbu civilne zaštite i povjerenike civilne zaštite općine, koordinatore na lokacijima, operativne snage Hrvatskog crvenog križa i Hrvatske gorske službe spašavanja, pravne osobe u sustavu civilne zaštite te udruge građana u 2017. godini za područje čitave općine Nedelišće.

Prve izmjene Plana zaštite od požara Općine Nedelišće odnose se na upravljačku strukturu Vatrogasne zajednice Međimurske županije.

U cilju unapređenja zaštite od požara tijekom 2017. godine Provedbenim planom utvrđena je potreba provođenja organizacijskih, tehničkih i urbanističkih mjera, te organizacijskih i administrativnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru koje se odnose na vatrogasne postrojbe, normativni ustroj zaštite od požara, opremanje vatrogasnom opremom i tehnikom, donošenje prostorno-planske dokumentacije s planiranjem zaštite od požara, te aktivnosti vezane uz zaštitu od požara na otvorenom prostoru.

 

Ukidanje statusa javnog dobra i darovanje nekretnina

Na sjednici su prihvaćene i odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u Nedelišću i u Pretetincu. U Nedelišću se radi o dijelu zelene površine veličine 104 metra četvorna uz nerazvrstanu cestu u Ulici Matije Gupca gdje je trajno prestala potreba korištenja kao nerazvrstane ceste-puta, te je potrebno izvršiti brisanje statusa javnog dobra uz istovremeni upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Nedelišće.

U svrhu izgradnje vodne građevine namjene vodno-gospodarskog sustava, odnosno zapadnog obodnog kanala naselja Pretetinec također je potrebno brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama koje su u naravi dijelovi puta, kanala, ceste ili livade. Nakon što je ishođena lokacijska dozvola i izrađen je glavni projekat izgradnje obodnog kanala te su formirane čestice za njegovu izgradnju trajno prestaje njihova upotreba kao javnog dobra te se one predaju na upravljanje Hrvatskim vodama.

Stoga su vijećnici usvojili i Odluku o darovanju nekretnina u Pretetincu bez naknade Hrvatskim vodama koja se upravo odnosi na šest čestica potrebnih za izgradnju spomenutog zapadnog obodnog kanala čijom će se izgradnjom spriječiti poplavljivanje dijela naselja Pretetinec, kao što je to bilo 2014. godine.

 

Božićno-novogodišnje čestitanje

Na kraju posljednje ovogodišnje sjednice i donošenja zadnjeg proračuna u ovom sastavu Vijeća predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec i načelnik Općine Nedelišće Darko Dania zahvalili su vijećnicima na suradnji i radu u sjednicama i tijelima Vijeća, te njima, djelatnicima općinske uprave i stanovnicima svih jedanaest naselja Općine Nedelišće uputili riječi čestitke i dobrih želja u prigodi Božića i Nove 2017. godine. Čestitkama su se pridružili i predstavnici klubova vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Nedelišće.

U četvrtak, 22. rujna 2016. godine, održana je 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

 

Aktualni sat

Načelnik Darko Dania izvijestio je da su u Gospodarskoj zoni Goričica u Nedelišću prije mjesec dana započeli radovi na izgradnji infrastrukture, odnosno uređenju prometnice, te sustava vodoopskrbe i odvodnje čija vrijednost iznosi oko 5 milijuna kuna. Rekao je kako prva faza radova mora biti završena do 26. 11. 2016., da postoji interes za kupnju zemljišta, te da su neki investitori već bili i u posjetu zoni.

Vijećnike je informirao da je u projektu Aglomeracija Čakovca započeo postupak tehničkog pregleda odvodnog sustava u Trnovcu, a da će dan nakon ove sjednice započeti i u Macincu. Također je u svim naseljima nakon izgradnje sustava odvodnje započelo asfaltiranje prometnica. Rekao je kako je na groblju u Nedelišću u tijeku postavljanje kompletnog prednjeg dijela ograde, dok su u tijeku radovi na održavanju domova u Pretetincu i Macincu.

Izvijestio je i kako će u organizaciji Osnovne škole Nedelišće započeti provedba programa produženog boravka u područnim školama u Dunjkovcu i Pušćinama gdje će Općina Nedelišće sufinancirati 50 % ekonomske cijene po učeniku, odnosno 350,00 kn.

Vijećnik Ivan Marciuš iznio je svoje mišljenje o poslovanju tvrtke Međimurje-plin d.o.o. rekavši kako tvrtka dobro posluje te da su se pojavili napisi da postoje zainteresirani kupci za ovu tvrtku. Kako je prošle godine tvrtka uspješno poslovala i Općina Nedelišće je kao suvlasnik dobila dividendu u iznosu od 465.000,00 kn. Načelnika je pitao je li tvrtka na prodaju ili nije, s obzirom da su neki načelnici i gradonačelnici za prodaju, a neki nisu. Iznio je i opasku vezanu uz vidljivost središnjih linija na prometnicama jer će se s približavanjem jesenskih uvjeta kod pojave magle one još slabije vidjeti te je predložio da se kontaktira Županijska uprava za ceste Međimurske županije i zatraži da se što prije povuku linije po prometnicama na kojima ih više niti nema.

Vijećnica Nada Žerjav rekla je da su prevelike razlike između širine asfaltiranja prometnica u pojedinim naseljima, konkretno između Macinca i Črečana. U Črečanu su neke ulice vrlo uske, dok su u Macincu proširene te je dodala kako smatra da su se i prometnice u Črečanu mogle proširiti, ali kao da se tamo štedjelo.

Načelnik Darko Dania odgovorio je kako tvrtka Međimurje-plin d.o.o. trenutačno nije na prodaju, te da bi odluku o mogućoj prodaji trebala donijeti predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, a ne načelnici i gradonačelnici. Dodao je kako su izjave o tome da spomenuta tvrtka nije za prodaju koje je on dao medijima njegovo osobno mišljenje, a da to što misle drugi načelnici i gradonačelnici ne može komentirati.

Što se tiče linija po prometnicama, odgovorio je kako je već dogovoreno sa Županijskom upravom za ceste Međimurske županije da se povuku linije po svim cestama u njihovoj nadležnosti nakon dovršetka asfaltiranja prometnica.

Vezano uz širinu prometnica načelnik je odgovorio da su se sve prometnice širine do 3 metra rekonstruirale od strane izvođača u sklopu projekta Aglomeracija Čakovec u toj širini, a takav je slučaj s prometnicama u Črečanu. Prometnice koje su šire od 3 metra, kao što je to bio slučaj u Macincu, proširile su se do 5 metara. Dodao je da je Općina Nedelišće izradila projekat u kojem je izvršena prethodna analiza svih prometnica te svi imaju pravo uvida u ovaj projekat.

Vijećnik Marjan Novak također se nadovezao na raspravu o poslovanju i mogućnosti prodaje tvrtke Međimurje-plin d.o.o. rekavši kako smatra da kada javno poduzeće objavi veliku dobit to znači da cijena proizvoda i nabavna cijena nisu dobro izbalansirani. Dodao je da su cijene energenata povećane u svrhu realizacije zahvata na infrastrukturi ali da oni nisu izvedeni, a cijene su ostale na istoj razini. Rekao je kako je mišljenja da trenutačno ne bi trebali biti zainteresirani za prodaju tvrtke i da bi trebalo provesti akciju da se normaliziraju nabavne i potrošačke cijene jer je sadašnja cijena energenata nerealna.

 

Prisegnuo novi član Općinskog vijeća

Na sjednici je usvojena Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Nedelišće. Iz osobnih razloga mandat je u mirovanje dala Štefanija Kovač iz Gornjeg Kuršanca, te je na njezino mjesto imenovan i prisegnuo zamjenik Stjepan Novak iz Nedelišća.

 

Razrješenje i imenovanje predsjednika Socijalnog vijeća

S obzirom da je članica Općinskog vijeća Štefanija Kovač, koja je dala svoj mandat u mirovanje, obnašala dužnost predsjednice Socijalnog vijeća, na sjednici je prihvaćena odluka o njezinom razrješenju, te je ujedno za predsjednika Socijalnog vijeća imenovan novi vijećnik Stjepan Novak.

 

Godišnje izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića "Zvončić" Nedelišće

Na sjednici je usvojen Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić "Zvončić" Nedelišće za pedagošku 2015./2016. godinu. U tom je razdoblju bilo 170 korisnika usluga za koje je mjesečna cijena 1.200 kuna od čega u sufinanciranju Općina Nedelišće sudjeluje s pola iznosa, a drugu polovicu plaćaju roditelji. Kako je kapacitet popunjen sa spomenutim optimalnim brojem djece ostala djeca koriste usluge u drugim ustanovama za koje se iz općinskog proračuna također sufinancira boravak.

 

Izvršenje općinskog proračuna

Vijećnici su usvojili Odluku o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2016. godine. Od planiranih ukupnih prihoda i primitaka u iznosu od 47.645.000 kn u ovom su razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 9.545.607,20 kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine došlo je do povećanja prihoda od poreza, uplaćena je dividenda od strane tvrtke Međimurje-plin d.o.o. te je naplaćeno dugovanje tvrtke Hrvatski telekom d.d.

 

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika

Na sjednici je usvojena Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za prvih šest mjeseci ove godine. Izvješćem su obuhvaćene aktivnosti vezane uz izvršenje Proračuna Općine Nedelišće, izvedbe komunalne infrastrukture, radovi po općinskim naseljima, izrada prostorno-planske dokumentacije, realiziranje investicija od strane javnih poduzeća te društvene djelatnosti, a pobrojani su i akti načelnika upućeni Općinskom vijeću.

Potkategorije

© 2020 Općina Nedelišće