KLASA:400-01/17-01/04
URBROJ:2109/12-02-17-7
Nedelišće, 08.12.2017.

 

Temeljem članka 18. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te članka 39. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i ukazane potrebe

 

S A Z I V A M

KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU ODBORA ZA PRORAČUN I FINANCIJE OPĆINE NEDELIŠĆE

za srijedu, 13.12.2017. godine, u 17:30 sati u prostorijama Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

Predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 

 1. Izbor predsjednika Odbora za proračun i financije Općine Nedelišće,
 2. Prijedlog Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 3. Prijedlog Odluke o I. izmjenama Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2017.-2019. godine,
 4. Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 6. Prijedlog Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 8. Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Nedelišće za razdoblje 2018.-2020. godine,
 9. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 10. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2018. godinu,
 11. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2018. godini,
 12. Ostala pitanja.

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ljudevit Bošćak, v.r.

 

KLASA:021-05/17-01/03

URBROJ:2109/12-02-17-1

Nedelišće, 05.04.2017.

 

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 13. travnja 2017. godine, u 19,00 sati u konferencijskoj dvorani NGC ATON-a u Nedelišću, J. Marčeca 25

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o porezima,
 2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine,
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2016. godini.

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

KLASA:021-05/16-01/17

URBROJ:2109/12-02-16-1

Nedelišće, 08.12.2016.

 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 15. prosinca 2016. godine, u 18:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)
 • Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 

 1. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 3. Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu,
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 6. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu,
 7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 8. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
 10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Nedelišću,
 11. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u Pretetincu,
 12. Donošenje Odluke o darovanju nekretnina u Pretetincu,
 13. Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 14. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 15. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 16. Donošenje Odluke o 1. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće,
 17. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec

KLASA:021-05/17-01/01

URBROJ:2109/12-02-17-1

Nedelišće, 08.03.2017.

 

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće

za srijedu, 15. ožujka 2017. godine, u 18:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“) 
 • Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 

 1. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine,
 3. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Nedelišće,
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2016. godini,
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2016. godine,
 8. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 9. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2017. godini,

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

KLASA:021-05/16-01/15

URBROJ:2109/12-02-16-1

Nedelišće, 15.11.2016.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 24. studenog 2016. godine, u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 26. i 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)
 • Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 

 1. Rasprava o nacrtu Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 2. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće,
 3. Donošenje Odluke o dopunama Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće za razdoblje 2011.-2020.,
 4. Donošenje Odluke o izboru članova savjeta mladih Općine Nedelišće,
 5. Donošenje Zaključka o prijedlogu sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

© 2020 Općina Nedelišće