Izvješće o visini troškova izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
Odluku o konačnim rezultatima izbora članova vijeća romske nacionalne manjine u Općini Nedelišće [Objavljeno: 09.05.2019.]
Odluka o rezultatima izbora članova romske nacionalne manjine u Općini Nedelišće [Objavljeno: 06.05.2019. - 9:51:45]
Državno izborno povjerenstvo
Objava biračima
Dežurstvo u tijelima za provedbu izbora
Rješenje o odbijanju Prijedloga liste kandidata pripadnika romske nacionalne manjine u Općini Nedelišće
Pravovaljana lista kandidata za izbor članova Vijeća romske nacionalne manjine u Općini Nedelišće
Zbirna lista kandidata za izvor članova Vijeća romske nacionalne manjine u Općini Nedelišće
Biračka mjesta za provođenje izbora

KLASA:100-01/19-01/05
URBROJ:2109/12-03-19-9
Nedelišće, 09.05.2019.

 

Temeljem članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08. i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne i opće poslove, na radno mjesto Komunalni radnik II (1 izvršitelj), objavljuje

  

P O Z I V
NA INTERVJU

 

 

  1. Povjerenstvo je nakon pismene provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja) utvrdilo da intervjuu može pristupiti jedan kandidat i to:

 1. Horvat Silvija, Črečan 16, Črečan.

       II. Kandidat pozvan na intervju (naveden pod točkom I.) treba se javiti dana 10. svibnja 2019. godine u prostore SRP Trate u Nedelišću, Sportska 1, točno u 14:00 sati.

 

 

                                                                POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Rezultati pismenog testiranja kandidata, održanog 02. svibnja 2019. godine, u prostorijama SRP Trate u Nedelišću, Sportska 1, za prijam u službu na radno mjesto Komunalni radnik II u Jedinstveni upravni odjel Općine Nedelišće, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo

  

R.br.

Ime i prezime

OIB

Pismeno testiranje

% bodova

Stekao pravo na pristup intervjuu

DA/NE

1.

 Horvat Silvija, Črečan 16, Črečan

91046123016

60

DA

2.

 Tretnjak Alen, K. Vinka 52, Nedelišće

87643557229

30

NE

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                           POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

KLASA:100-01/19-01/04
URBROJ:2109/12-03-19-6
Nedelišće, 09.05.2019.

 

Temeljem članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08. i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne i opće poslove, na radno mjesto Komunalni radnik I (1 izvršitelj), objavljuje

  

P O Z I V 
NA INTERVJU

 

 

  1. Povjerenstvo je nakon pismene provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja) utvrdilo da intervjuu može pristupiti jedan kandidat i to:

 1. Borko Mladen, Črečan 78, Črečan.

      II.  Kandidat pozvan na intervju (naveden pod točkom I.) treba se javiti dana 10. svibnja 2019. godine u prostore SRP Trate u Nedelišću, Sportska 1, točno u 14:30 sati.

  

                                                               POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Rezultati pismenog testiranja kandidata, održanog 02. svibnja 2019. godine, u prostorijama SRP Trate u Nedelišću, Sportska 1, za prijam u službu na radno mjesto Komunalni radnik I, u Jedinstveni upravni odjel Općine Nedelišće, Odsjek za komunalne djelatnosti i gospodarstvo

  

R.br.

Ime i prezime

OIB

Pismeno testiranje

% bodova

Stekao pravo na pristup intervjuu

DA/NE

1.

 Borko Mladen, Črečan 78, Črečan

07467855413

70

DA

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                            POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

© 2020 Općina Nedelišće