Obavijest o sprječavanju širenja i obvezi uklanjanja i uništavanja ambrozije na području Općine Nedelišće

Na području Općine Nedelišće više godina provode se mjere i aktivnosti usmjerene na uništavanje ambrozije prije cvatnje. Svi vlasnici i posjednici zemljišta obavezni su se pridržavati Naredbe o poduzimanju mjera obaveznog uklanjanja ambrozije koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (NN 72/07), te Odluke o sprječavanju i širenju i obvezi uklanjanja i uništavanja ambrozije na području Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije 05/04.), te članka 9. Odluke Općine Nedelišće o agrotehničkim mjerama u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (Službeni glasnik Međimurske županije 15/09.

U slučaju kršenja odredbi iz Odluke o agrotehničkim mjerama na području Općine Nedelišće predviđene su kaznene odredbe odnosno određene su i novčane kazne za fizičke i pravne osobe.
Molimo da podatke o lokacijama zakorovljenih površina dojavite komunalnom redaru Općine Nedelišće na broj tel.  040/821-107, ili 095/9060-476 na njegovo daljnje postupanje.
Na učinjenom i suradnji zahvaljujemo.

                                                                                                          

                                                                                                         

Općina Nedelišće

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće