Poziv na pisano testiranje

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

KLASA:100-01/17-01/07
URBROJ:2109/12-03-17-4
Nedelišće, 04.10.2017.

 

Temeljem članka 19.– 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Općinu Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto Komunalni radnik I (1 izvršitelj), objavljuje 

 

 

P O Z I V

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(TESTIRANJE)

 

 

  1. Povjerenstvo je utvrdilo da pristigla samo jedna prijava te da pisanom testiranju može pristupiti 1 kandidat i to, prema abecednom redu prezimena:
    1. Horbec Željko, Novakova 22, Nedelišće.
  2. Kandidati pozvani na pisano testiranje (navedeni pod točkom I.) trebaju se javiti dana 10.10.2017. godine u Općinsku upravu Općine Nedelišće, Nedelišće, M. Tita 1, točno u 7,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, kao i kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnoga testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, koji se navedenog dana ne odazove do 7,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na javni natječaj. Smatrat  će se da je prijavu povukao i kandidat koji na testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Pisani test sastojat će se od 10 pitanja opće kulture, a testiranje traje 45 minuta. Nakon pisanog testa održati će se intervju.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje navedene su u uputama koje su prethodno objavljene na web-stranici Općine Nedelišće, www.nedelisce.hr.

III. Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Općine Nedelišće istoga dana.

Ovaj poziv objavljuje se na web-stranici i na oglasnoj ploči Općine Nedelišće.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

                                                                                 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće