JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU I. ID URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA GOSPODARSKE ZONE OPĆINE NEDELIŠĆE - ISTOČNO OD MACINCA

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (,,Narodne novine" broj 153/13) i Zaključka načelnika Općine Nedelišće KLASA: 350-02/15-01/02, URBROJ: 2109/12-01-16-13 od 05.02.2016., objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu l. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela ,,Gospodarske zone Općine Nedelišće" - lstočno od Macinca

(Službeni glasnik Međimurske županijebr.6/07)

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće