Javni poziv na Izbornu godišnju Skupštinu KUU Seljačka sloga Nedelišće

KUU SELJAČA SLOGA NEDELIŠĆE
Trg Republike 9, Nedelišće

 

 PREDMET: Javni poziv na Izbornu godišnju Skupštinu KUU Seljačka sloga Nedelišće koja će se održati 24.03.2019.godine (nedjelja) s početkom u 17 00 sati u prostorima Lovačkog doma u Nedelišću, Karlović Vinka bb

 

  Za Skupštinu predlažemo slijedeći

 DNEVNI RED:

 

 1. Otvaranje Skupštine, izbor radnog predsjedništva, zapisničara, verifikacijsko-kandidacijske-izborne komisije i dva ovjerovitelja zapisnika
 2. Izvješće o radu Udruge za 2018. godinu: Mali i veliki folklor, Tamburaški zbor, Međimurske.popevke, Puhački orkestar, Kazališna družina
 3. Financijsko izvješće za 2018.godinu
 4. Izvješće Nadzornog odbora
 5. Rasprava po izvješćima
 6. Odluka o prihvaćanju izvješća o radu, financijskog izvješća i izvješća Nadzornog odbora
 7. Razrješenje predsjednika Udruge
 8. Razrješenje rukovodstva Udruge- dopredsjednika, tajnika, blagajnika, Upravnog i Nadzornog odbora te rizničara
 9. Prijedlog novog predsjednika, tajnika, Upravnog i Nadzornog odbora i blagajnika
 10. Rasprava po prijedlozima
 11. Izbor predsjednika ,tajnika, Upravnog i Nadzornog odbora i blagajnika
 12. Donošenje prijedloga rada i financijskog plana Udruge za 2019.godinu
 13. Ostala pitanja i riječ gostiju

 

 

 Upravni odbor KUU Seljačka sloga Nedelišće                  

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće