Poziv na intervju - Komunalni radnik I

KLASA:100-01/19-01/04
URBROJ:2109/12-03-19-6
Nedelišće, 09.05.2019.

 

Temeljem članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08. i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne i opće poslove, na radno mjesto Komunalni radnik I (1 izvršitelj), objavljuje

  

P O Z I V 
NA INTERVJU

 

 

  1. Povjerenstvo je nakon pismene provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja) utvrdilo da intervjuu može pristupiti jedan kandidat i to:

 1. Borko Mladen, Črečan 78, Črečan.

      II.  Kandidat pozvan na intervju (naveden pod točkom I.) treba se javiti dana 10. svibnja 2019. godine u prostore SRP Trate u Nedelišću, Sportska 1, točno u 14:30 sati.

  

                                                               POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće