Poziv na intervju - Komunalni radnik II

KLASA:100-01/19-01/05
URBROJ:2109/12-03-19-9
Nedelišće, 09.05.2019.

 

Temeljem članka 19. - 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08. i 61/11.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Općinu Nedelišće, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za pravne i opće poslove, na radno mjesto Komunalni radnik II (1 izvršitelj), objavljuje

  

P O Z I V
NA INTERVJU

 

 

  1. Povjerenstvo je nakon pismene provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja) utvrdilo da intervjuu može pristupiti jedan kandidat i to:

 1. Horvat Silvija, Črečan 16, Črečan.

       II. Kandidat pozvan na intervju (naveden pod točkom I.) treba se javiti dana 10. svibnja 2019. godine u prostore SRP Trate u Nedelišću, Sportska 1, točno u 14:00 sati.

 

 

                                                                POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće