Sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 20. studenoga 2014. godine, održana je 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

Aktualni sat

Temeljem postavljenih pitanja na ranijim sjednicama, vezanim uz poslovanje tvrtke Međimurje-plin d.o.o., obračuna i formiranja cijene plina, uvodno je na tu temu govorio i odgovarao na pitanja pojedinih vijećnika direktor tvrtke mr. sc. Nenad Hranilović. Rekao je kako se radi o trgovačkom društvu za distribuciju i opskrbu plina koja posluje na otvorenom tržištu u Hrvatskoj gdje osim kućanstava u Međimurskoj županiji plinom opskrbljuje i više od 600 subjekata na području čitave Hrvatske. Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 1. 1. 2012. utvrđen je novi obračun potrošnje plina pa se metri prostorni prema zadanoj formuli preračunavaju u kilovat sat utrošene energije, što je slučaj i u većini zemalja Europske unije. Kod preračunavanja i obračuna uzima se u obzir više faktora da bi se izračunala cijena za svakog potrošača. Nadležnost nad utvrđivanjem cijene plina za dobavljače i opskrbljivače ima isključivo Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA, dok tvrtka Plinacro dva puta mjesečno provodi mjerenje kvalitete plina. S obzirom da u Hrvatskoj postoje 38 opskrbljivača plinom direktor Hranilović rekao je kako je kvaliteta plina za kućanstva u Međimurju veća nego u drugim područjima. U samoj cijeni plina 62 posto odnosi se na dobavnu cijenu plina i distribuciju, dok je svega 15-16 posto distribucijska naknada i opskrbna marža koje se uprihođuju u samu tvrtku, a povrh svega je i PDV. U dijelu opskrbe kućanstava Međimurje-plin d.o.o. nema dobiti, dok je u kategoriji ostalih potrošača profitabilan dio za samu tvrtku. S obzirom da je u Hrvatskoj otvoreno tržište, u ovoj djelatnosti moguće je da se pojavi konkurencija, a opasnost za samo poslovanje tvrtke je što se kod opskrbe ostalih subjekata radi o jednogodišnjim ugovorima gdje su tvrtke u privatnom vlasništvu u prednosti jer se mogu brže prilagoditi novonastalim situacijama što je tvrtkama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave teže. Zbog toga tvrtka ima određene investicije, prije svega radi smanjenja gubitaka u distribuciji plina, te u izgradnju bio energane za proizvodnju struje i bio etana. Direktor Međimurje-plina d.o.o. Nenad Hranilović rekao je kako se u Međimurju unatrag četiri godine u prosjeku smanjuje broj potrošača plina za desetak posto godišnje, dok je cilj tvrtke da se broj potrošača i potrošnje plina poveća. Spomenuo je kako je krajem ljeta ove godine došlo do značajnog smanjenja naknade za priključenje na plin, te da su u tvrtki uvijek na raspolaganju potrošačima vezano uz sve upite, kao i na dogovor ukoliko se pojave zaduženja jer tvrtki nije cilj iskopčanje potrošača iz plinske mreže.

Vijećnik Silvije Bacinger osvrnuo se na nedavno završen natječaj za povećanje energetske učinkovitosti kuća gdje je dolazilo do odbacivanja prijava jer nije bila dostavljena sva potrebna dokumentacija, te je pozvao da se ubuduće više pažnje usmjeri na informiranje i pružanje pomoći zainteresiranima po ovakvim natječajima.

Potpredsjednica Vijeća Darinka Pergar je iznijevši primjer neuklanjanija lešine s biciklističke staze u Varaždinskoj ulici pitala tko je za to zadužen na području općine Nedelišće.

Općinski načelnik Darko Dania odgovorio je kako je Općina Nedelišće provela natječaj za povećanje energetske učinkovitosti kuća gdje se dobilo 800.000 kuna od strane državnog fonda, dok je Općina trebala osigurati 200.000 kuna. Natječaj je trajao 45 dana i općinski službenici pružali su zainteresiranima sve potrebne informacije. Osnovano je i posebno povjerenstvo koje je pregledalo sve prijave te sukladno utvrđenim pravilima nije moglo uvažiti one kojima je nedostajala određena dokumentacija. Ukupno su prihvaćene 33 prijave ukupne vrijednosti 973.000 kuna, a kod idućih takvih natječaja nastojat će se još više informirati javnost o postupku i dokumentaciji potrebnima za dobivanje sredstava.

Vezano uz uklanjanje lešina s javnih površina i cesta načelnik je odgovorio kako po prijavi građana ili komunalnog redara nadležni općinski ured poziva djelatnike Bioinstituta d.o.o. koji uklanjaju lešine na području općine za što se onda ispostavi račun koji Općina plaća. Rekao je kako mu je žao što u ovom slučaju građani nisu reagirali te je pozvao sve da prijave u Općinu kada se dogodi ovakva situacija kako bi se odmah moglo postupati.

Vijećnici su raspravili i nisu udovoljili zamolbi mještanke iz Macinca, za sufinanciranje produženog boravka za dijete koje polazi osnovnu školu u Čakovcu.

 

Prethodna rasprava o Proračunu za 2015. godinu

Vijećnici su na prethodnu raspravu u prvom čitanju primili prijedlog Proračuna Općine Nedelišće za 2015. s projekcijama za 2016. i 2017. godinu. Općinski načelnik uvodno je rekao kako do povećanja Proračuna u iznosu od 47.025.000 kuna dolazi radi planiranih investicija za izgradnju fekalne kanalizacije u osam općinskih naselja za što je prije mjesec dana potpisan ugovor gdje bi se u dvije godine uložilo više od 90 milijuna kuna, dok bi Općina kandidirala projekte rekonstrukcija i obnove ulica i odvodnje oborinske vode u tim naseljima temeljem očekivanog natječaja po mjeri sedam. Pozvao je vijećnike i sve zainteresirane da pregledaju prijedlog plana Proračuna te daju konkretne prijedloge i primjedbe u svrhu njegova poboljšanja.

Izvršenje Proračuna u prvih devet mjeseci

Na sjednici je podneseno izvješće o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće za prvih devet mjeseci ove godine. Od sveukupno planiranih prihoda i primitaka u iznosu od 26.204.000 kuna, oni su ostvareni u iznosu od 14.611.296,46 kuna, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 15.144.753.,84 kuna. Evidentno je da će zbog izostanka pojedinih potpora i pomoći doći do smanjenja Proračuna koji se u ostalom dijelu izvršava prema planiranome.

Utvrđivanje koeficijenata za obračun plaća

Vijećnici su usvojili novu Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Nedelišće. Naime, nakon obavljenog nadzora od strane Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji utvrđene su nepravilnosti koje su donošenjem ove Odluke otklonjene.

Uvjeti i mjesta za prodaju izvan prodavaonica

Na sjednici je prihvaćena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području općine Nedelišće. Njome je utvrđena mogućnost obavljanja trgovine na malo izvan prodavaonica u općini Nedelišće u obliku prigodne prodaje na štandovima i klupama izvan tržnice na malo, putem kioska, automata i pokretnih prodavaonica na ukupno 18 lokacija.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće

Na sjednici je usvojena Odluka o V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće. Njima se usklađuje namjena područja Zavrtje u Nedelišću te utvrđuje smanjenje građevinskog područja sjevernog dijela Nedelišća, dok se dodatne pojedinačne izmjene ili dopune odnose na usklađenje s aktualnim Zakonom o prostornom uređenju.

Prodaja nekretnine u Macincu

Vijećnici su prihvatili Odluke o prodaji nekretnine u Macincu, namijenjene za proširenje građevinske čestice u Novoj ulici za što postoji interes mogućeg kupca. Nekretnina površine 273 metra četvorna se sukladno službenoj procjeni prodaje putem natječaja po početnoj cijeni od 10.920,00 kuna.

Produljenje roka za povrat zemljišta

S obzirom da još nije započela izgradnja školske sportske dvorane u Macincu, na sjednici Vijeća je temeljem zamolbe Osnovne škole "Dr. Ivan Novak" Macinec prihvaćena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o produljenju roka za povrat zemljišta za narednih pet godina.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće