Sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 5. lipnja 2014. godine, održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

Aktualni sat

Općinski načelnik Darko Dania informirao je vijećnike kako je nakon kandidiranja tri programa prema Ministarstvu regionalnog razvoja odobreno 416.000,00 kuna za projekat uređenja parkirališta kod SRC Trate u Nedelišću za što će se potpisati ugovor. Od Ministarstva kulture dobiveno je 200.000,00 kuna za uređenje Doma kulture u Trnovcu. Za novu građevinu Osnovne škole u Nedelišću izrađeno je idejno rješenje za koje je dobivena suglasnost od strane Međimurske županije te će se projekat kandidirati prema Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Županijska uprava za ceste sufinancirala je radove na asfaltiranju prometnice između Pretetinca i Črečana, a kroz mjesec i pol dana trebali bi početi radovi na uređenju i dogradnji nadstrešnice mrtvačnice u Nedelišću, izvijestio je načelnik Darko Dania.

Potpredsjednica Vijeća Darinka Pergar upozorila je kako se na parkiralištu i uz njega kod prodavaonice Metssa u Nedelišću parkiraju kamioni s drvima za ogrjev za prodaju te smanjuju vidljivost sudionicima u prometu koji se voze Ulicom maršala Tita ili se uključuju u promet sporednom cestom iz smjera Dunjkovca. Zatražila je da joj se odgovori je li to parkiralište u općinskom vlasništvu, ako nije u čijem je vlasništvu i je li regulirano parkiranje tih kamiona.

Vijećnika Ivana Marciuša zanimalo je je li točna informacija da je prodan prostor NM Cluba i kada će se urediti cesta u Ulici Josipa Vrhovskog u Nedelišću.

Vijećnik Igor Camplin pitao je o postupanju vezanom uz uređenje krovišta i ograde napuštene kuće u Varaždinskoj ulici u Nedelišću gdje su za nedavnog nevremena crijepovi padali po cesti dok se ograda nagnula na pješačku stazu.

Načelnik Darko Dania rekao je kako će se vezano uz parkiranje kamiona s drvima za ogrjev pisano očitovati. Odgovorio je kako nije prodan objekat NM Cluba, nego Novog magazina u Novoj ulici. Što se tiče napuštene kuće u Varaždinskoj ulici, rekao je kako su vlasnicima dvaju takvih kuća poslane opomene, a da ukoliko oni neće pristupiti potrebnoj sanaciji tada će Općina izvršiti sanaciju, a ako vlasnici ne namire troškove iste će potraživati putem suda.

Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković odgovorila je kako je u novootvorenoj Ulici Josipa Vrhovskog uređena sva infrastruktura osim električne mreže nakon čega će se prometnica pošljunčati, dok će se asfaltiranje provesti kasnije nakon izgradnje većeg broja stambenih objekata.

 

Pomoć za stradale u poplavama u Slavoniji

Vijećnici su na prijedlog načelnika Darka Danie usvojili Odluku o dodjeli pomoći za stradale u nedavnim poplavama u Slavoniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini, za što će se iz općinskog proračuna izdvojiti 50.000,00 kuna.

Savjet mladih Općine Nedelišće

Na sjednici je prihvaćena Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Nedelišće. U Savjet mladih izabrani su Danijel Kopačević iz Črečana, Karlo Grudić, Ranko Bratko i Vanesa Čuka iz Nedelišća, Leona Jakovljev i Denis Đuran iz Gornjeg Hrašćana, Martina Kofjač iz Macinca, Tomislav Pašalić iz Pušćina te Danijel Leček iz Pretetinca.

Dodjela općinskih priznanja

Vijećnici su usvojili Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Općine Nedelišće na način da se u jednoj godini mogu dodijeliti najviše tri plakete, a u iznimnim slučajevima, prema odluci Općinskog vijeća i više.

Zatim su prihvatili Odluku o dodjeli javnih priznanja – Plakete Općine Nedelišće za 2013. godinu. Priznanje će primiti NK Centrometal Macinec, za postignute rezultate u prigodi 40. obljetnice osnutka i djelovanja te promocije sporta kod mladeži, Ljerka Tkalčec iz Nedelišća za osobit doprinos u razvoju školskog obrazovanja, kulturnog amaterizma te promociju Općine Nedelišće u organizaciji Božićnog koncerta, «Smrtić oprema» stolarija - Milan Smrtić iz Gornjeg Kuršanca za razvoj obrtništva i društveni angažman u Općini Nedelišće, te tvrtka Megametal d.o.o. Nedelišće za dugogodišnje uspješno poslovanje i postignute proizvodne rezultate te promociju poduzetništva u Općini Nedelišće. Plakete će nagrađenima biti uručene na svečanoj sjednici Općinskog vijeća 12. lipnja, a u prigodi obilježavanja Dana općine Nedelišće, koji se slavi uz blagdan svetoga Vida 15. lipnja.

Izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Sukladno usvojenom prvom rebalansu Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu vijećnici su prihvatili izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u ovoj godini.

Tako su izmijenjenim i dopunjenim Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2014. godini umjesto ranijih 4.646.000 kuna sada planirana ukupna sredstva u iznosu od 5.368.500 kuna. Od toga za javne površine 1.310.000 kuna, nerazvrstane ceste 1.687.000 kuna, groblja 1.083.000 kuna, javnu rasvjetu 1.258.500 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 30.000 kuna.

Izmijenjenim i dopunjenim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini za sva naselja, umjesto predviđenih 1.594.000 kuna, sada su planirana ukupna sredstva u iznosu od 2.282.000 kuna. Od toga za odvodnju oborinskih voda 55.000 kuna, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 914.000 kuna, održavanje javnih površina, dječjih igrališta i urbanih sredina 441.300 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 477.700 kuna te javne rasvjete 394.000 kuna.

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće

Na sjednici je usvojena Odluka o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće – ciljana izmjena. Njima se utvrđuju alternativna trasa dijela nasipa za zaštitu od visokih voda Drave zapadno od državne ceste D3, zatim postupak proglašenja evidentiranih dobara graditeljske baštine na lokalnoj razini čime bi se definirao i način postupanja u postupcima ishođenja akata za gradnju u pojedinačnim zahvatima, te prostor i uvjeti gradnje za muzej tiska u Nedelišću.

Prodaja općinskih nekretnina

Vijećnici su prihvatili odluke o prodaji općinskih nekretnina u Nedelišću, Črečanu i Dunjkovcu, i to putem natječaja.

U Privrednoj zoni u Nedelišću prodaju se tri čestice različitih površina po početnoj cijeni od 50,00 kuna po metru četvornom.

Za proširenje građevinske čestice u Privrednoj zoni Nedelišće prodaje se nekretnina površine 815 metara četvornih po početnoj cijeni od 30,00 kuna za četvorni metar.

U Črečanu se prodaje šest nekretnina, u naravi gradilišta, po početnoj cijeni od 40,00 kuna za četvorni metar.

Unutar dijela stambenog područja Ciglenice u Dunjkovcu prodaje se sedam parcela na kojima je moguća gradnja stambenih i pomoćnih građevina, i to po početnoj cijeni od 50,00 kuna za četvorni metar.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće