Sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 17. travnja 2014. godine, održana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

Aktualni sat

Potpredsjednica Vijeća Dijana Posavec nezadovoljna je primljenim pisanim odgovorom vezanim uz aktivnosti na izgradnji nove škole u Nedelišću pa je pitala načelnika koji su dometi suradnje u vertikali vlasti između njega i župana i surađuje li Općina sa Županijom u kojim od projekata.

Vijećnika Ivana Marciuša zanimalo je kakav je odnos u odazivu i prikupljenoj količini otpada u nedavno održanoj akciji čišćenja «Više cvijeća – manje smeća» prema prošloj godini, što je s odvozom otpada iz naselja Parag i što je s nedostatkom prostora za rad pojedinih udruga po naseljima.

Potpredsjednica Vijeća Darinka Pergar podsjetila je kako je na prošloj sjednici predložila novu lokaciju za smještaj tržnice u Nedelišću te je pitala hoće li se sa sadašnje štandovi preseliti na predloženu lokaciju kod Doma umirovljenika u Nedelišću.

Načelnik Darko Dania podsjetio je kako je osnivač škola Županija i da postoje obećanja župana da će raspisati natječaj za idejno rješenje školske zgrade, te da Općina tu osim inzistiranja da se to što prije napravi ne može puno više učiniti. Rekao je kako Općina sa Županijom ne ostvaruje nikakve projekte nego to čini sama, i to uspješno o čemu govori izrada idejnog projekta brze ceste Čakovec-Varaždin, aglomeracija Čakovca i obližnjih naselja, dobivanje sredstava od Ministarstva kulture za Društveni dom u Trnovcu, te je dobivena građevinska dozvola za rekonstrukciju mrtvačnice u Nedelišću.

Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković odgovorila je kako je ove godine bio nešto veći odaziv građana i članova udruga u akciji «Više cvijeća – manje smeća» nego lani, te da je prikupljeno i zbrinuto 40 metara prostornih raznog otpada sa javnih površina, za razliku od prošle godine kada su prikupljena 43 metra prostorna otpada. Što se tiče otpada iz naselja Parag, rekla je kako je tamo situacija kritična te da je prema posljednjim procjenama za odvoz i zbrinjavanje otpada potrebno oko 700.000 kuna.

Načelnik Darko Dania rekao je kako su sve udruge zbrinute za svoje aktivnosti, a što se tiče Nedelišća, osim u SRC Trate, pojedine udruge koriste i prostor Lovačkog doma, Mesapa i nekadašnjeg NM Cluba, dok je prostor Doma umirovljenika obnovljen i uređen. Vezano uz odvoz i zbrinjavanje otpada iz naselja Parag, odgovorio je kako se pregovara s nadležnim ministarstvom i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da oni sufinanciraju 60 posto troškova, a sa po dvadeset posto Općina i Županija.

Što se tiče premještaja tržnice u Nedelišću, načelnik je rekao da još nije donesena odluka o novoj lokaciji jer su pojedini prodavači rekli kako oni nisu stalno vani sa štandovima nego sezonski i da nisu zainteresirani za novu stalnu lokaciju pa će se s time još pričekati do konačne odluke.

 

Prvi rebalans Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu

Vijećnici su usvojili Odluku o I. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu te projekcijama proračuna za 2015. i 2016. godinu. Sveukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci za ovu godinu, povećavaju se sa prvotno planiranih 25.738.000 kuna za 1.269.500 kuna na iznos od 27.007.500 kuna. Osnovni razlog povećanja proračuna proizlazi iz Odluke o obračunu Proračuna za 2013. godinu kojom se višak prihoda nad rashodima u iznosu od 907.611,64 kuna uključuje u proračun za 2014. godinu. Nadalje, do izmjena i dopuna proračuna dolazi i zbog potrebe planiranja i osiguranja sredstava za Gospodarsku zonu Goričica radi dodjele zemljišta od Republike Hrvatske, te osiguranja sredstava za sufinanciranje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća što je uvjet prijave na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i u kulturi

Na sjednici su prihvaćene odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu i Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu.

Sredstva Programa javnih potreba u sportu s planiranih 1.191.000 kuna povećavaju se radi povećanih aktivnosti i potreba klubova za 105.000 kuna na 1.296.000 kuna.

Također, sredstva Programa javnih potreba u kulturi povećavaju se sa 315.000 kuna za 45.000 kuna na 360.000 kuna radi osiguranja sredstava za smotru puhačkih orkestara i organizaciju Božićnog koncerta s obzirom da će Općina preuzeti pripremu i troškove koncerta.

Održavanje nerazvrstanih cesta

Vijećnici su nakon provedenog natječaja prihvatili Odluku o odabiru pravne osobe kojoj se na temelju pisanog ugovora povjerava obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih, neasfaltiranih cesta – šljunčanje. Ovaj posao povjerava se tvrtki Tegra d.o.o. na razdoblje do 20. 12. 2015. godine na iznos od 262.560 kuna bez PDV-a.

Izmjene i dopune Odluke o održavanju i uređenju naselja

Na sjednici je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o održavanju i uređenju naselja. Odluka je donesena po preporuci Ministarstva unutarnjih poslova s intencijom sprečavanja konzumacije alkohola na javnim površinama, naročito među maloljetnicima, a što predstavlja sve veći društveni problem i izaziva učestale prijave građana općine Nedelišće prema MUP-u. Odlukom se propisuje da će se počinitelje prekršaja najprije kazniti opomenom, a tek nakon ponavljanja djela novčanom kaznom u iznosu od 500 kuna, koju može naplatiti komunalni redar. Izmjene i dopune Odluke utvrđuju iznimke za konzumiranje alkohola na javnim površinama na temelju odobrenja Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo kada se one koriste za postavljanje terasa za pružanje ugostiteljskih usluga ili organiziranje javnog okupljanja radi ostvarivanja gospodarskih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, zabavnih, sportskih i drugih interesa.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće