Sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak 19. prosinca 2013. godine održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

Aktualni sat

Potpredsjednica Vijeća Darinka Pergar upozorila je i pozvala nadležne da koncesionarima za čišćenje snijega skrenu pažnju da u obavljanju poslova budu pažljiviji kako se ne bi događalo da ralice odbacuju snijeg i blato na ograde i pročelja kuća koja su bliže cesti nakon čega ih treba prati i nanovo bojati ili da ne zgrću sav snijeg pred zadnje kuće u ulicama.

Vijećnik Ivan Marciuš prenio je upit građanina kojeg zanima zbog čega mora plaćati komunalnu naknadu za kuću koju je naslijedio, u kojoj nitko ne živi i koja se prodaje.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalne poslove Sanja Zorković odgovorila je kako se sukladno zakonskim propisima komunalna naknada treba plaćati za sve građevine osposobljene za stanovanje, a da je oslobađanje od ove obveze moguće jedino u slučaju da se radi o ruševinama ili po socijalnim kriterijima.

Druge izmjene i dopune općinskog proračuna

Vijećnici su većinom glasova usvojili Odluku o drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2013. godinu.

Prvim izmjenama i dopunama proračuna, usvojenim 16. 4. 2013. godine, utvrđeni višak prihoda iz ranijih godina uključen je u proračun, te je proračun s planiranih 21.924.000,00 kn povećan na 25.282.000,00 kn.

Zbog neodobrenih, odnosno neostvarenih prihoda od kapitalnih pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, drugim izmjenama i dopunama Proračun je smanjen i usvojen na iznos od 22.694.000,00 kn.

Izmjene i dopune proračunskih dokumenata

Sukladno usvojenom rebalansu proračuna, radi usklađenja, usvojene su i izmjene i dopune pojedinih proračunskih pratećih dokumenata.

Tako je Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2013. godinu povećan sa 339.000 kuna za 6.000 kuna na 345.000 kuna.

Program javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2013. godinu povećan je sa 1.155.000 kuna za 215.500 kuna na iznos od 1.370.500 kuna.

S druge strane, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće za 2013. godinu smanjen je sa 3.274.000 kuna za 2.053.500 na iznos od 1.220.500 kuna, najvećim dijelom zbog neodobrenih sredstava Fonda za energetsku učinkovitost.

Također je i Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće za 2013. godinu smanjen sa 1.720.500 kuna za 171.705,20 kuna na iznos od 1.548.794,80 kuna.

Proračun Općine Nedelišće za 2014. godinu

Na sjednici je većinom glasova usvojena Odluka o Proračunu Općine Nedelišće za 2014. godinu te projekcijama proračuna za 2015. i 2016. godinu. Proračunom su za 2014. godinu predviđeni ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 25.738.000 kuna. Projekcijama proračuna za 2015. godinu planiraju se ukupni prihodi i primici u iznosu od 25.383.000 kuna, a za 2016. godinu u iznosu od 25.677.000 kuna.

Općinski načelnik Darko Dania rekao je kako su planiranim proračunom pokriveni svi predviđeni troškovi proračunskih korisnika dodavši da je svjestan kako sredstava nije nikad dovoljno te da su sredstva raspoređena sukladno očekivanjima i mogućnostima. Podsjetio je kako Općina ima kreditni dug od 2.800.000,00 kn za izgradnju infrastrukture, te da ima obavezu prema vlastitom trgovačkom društvu Nekretnine Nedelišće d.o.o. putem kapitalnih donacija osigurati plaćanje izvedenih radova za izgrađeni Sportsko-rekreacijski park «Trate» u 48 rata počevši od 12. mjeseca 2011. godine. Vijećnike je izvijestio kako je potpisan Sporazum između Župe Presvetog Trojstva Nedelišće, Međimurske županije i Općine Nedelišće o dodjeli crkvenog zemljišta u Nedelišću Međimurskoj županiji na 99 godina bez naknade. Radi se o zemljištu za izgradnju nove zgrade osnovne škole u Nedelišću te će početkom nove godine biti raspisan natječaj za izradu idejnog rješenja pa su u proračunu predviđena početna sredstva za ovu namjenu. Također je rekao kako, prema posljednjim podacima, kanalizacija u preostalim naseljima općine Nedelišće treba biti dovršena do kraja 2016. godine, a radi se o investiciji vrijednoj 58 milijuna kuna.

Uz proračun također je usvojena i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu.

Programi javnih potreba, gradnje i održavanja komunalne infrastrukture

Sukladno usvojenom Proračunu vijećnici su prihvatili Program javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2014. godinu kojim se za 42 stavke i sredstvima rezerve osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 210.000 kuna, zatim Program javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu kojim se za redovnu djelatnost i javne programe planiraju sredstva u iznosu od 315.000 kuna, te Program javnih potreba u sportu za 2014. godinu gdje sa za 24 sportske udruge i četiri stavke ostalih troškova planiraju ukupna sredstva u iznosu od 1.191.000 kuna.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Nedelišće u 2014. godini planirana su ukupna sredstva u iznosu od 4.646.000 kuna. Od toga za javne površine 1.385.000 kuna, nerazvrstane ceste 1.320.000 kuna, groblja 653.000 kuna, javnu rasvjetu 1.258.500 kuna te za odlaganje građevinskog otpada 30.000 kuna.

Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini za sva naselja predviđena su ukupna sredstva u iznosu od 1.594.000 kuna. Od toga za odvodnju oborinskih voda 55.000 kuna, čišćenje javnih površina i čišćenje snijega 374.000 kuna, održavanje javnih površina, dječjih igrališta i urbanih sredina 441.300 kuna, održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova 329.700 kuna te javne rasvjete 394.000 kuna.

Gradnja komunalnih vodnih građevina

Na sjednici su vijećnici usvojili i Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Nedelišće za 2014. godinu kojim se za građevine za javnu vodoopskrbu planiraju sredstva u iznosu od 1.415.000 kuna te za građevine za javnu odvodnju u iznosu od 17.000.603 kuna.

Socijalni program

Vijećnici su usvojili i Socijalni program Općine Nedelišće za 2014. godinu. U odnosu na važeći Socijalni program ovaj za 2014. godinu mijenja se samo u iznosu proračunom predviđenih sredstava. Programom za 2014. godinu planiraju se sredstva u iznosu od 579.000 kuna.

Ostalo

Na sjednici je prihvaćena Odluka o davanju ovlaštenja općinskom načelniku za raspisivanje javnog natječaja za osnivanje prava građenja Doma za starije i nemoćne osobe u Nedelišću. Načelnik Darko Dania izvijestio je kako je po pozivu za iskazivanje javnog interesa došla prijava jedne tvrtke koja planira gradnju doma kapaciteta 80 štićenika.

Usvojena je i Odluka o osnivanju prava građenja u korist Udruge za autizam Pogled iz Nedelišća, kojom se osniva pravo građenja na općinskoj nekretnini u Črečanu u svrhu izgradnje Centra za autizam.

Prihvaćen je i Zaključak o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. U Povjerenstvo je imenovan vijećnik Hrvoje Kolman.

Čestitke za Božić i Novu godinu

Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec i načelnik Općine Nedelišće Darko Dania zahvalili su vijećnicima na sudjelovanju u radu te su ih pozvali na daljnju suradnju i odgovorno i konstruktivno izvršavanje preuzetih obveza. Svim vijećnicima, djelatnicima općinske uprave i građanima svih jedanaest naselja općine Nedelišće uputili su čestitke povodom Božićnih blagdana i Nove 2014. godine.

Riječima zahvale i čestitki pridružili su se predstavnici klubova vijećnika.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće