Sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak 28. studenoga 2013. godine održana je 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

Aktualni sat

Potpredsjednica Vijeća Darinka Pergar napomenula je kako je jedna slovenska tvrtka potkraj ljeta teškim radnim strojevima na jednu privatnu parcelu nadomak Pušćina počela dovoziti kukuruzovinu za preradu u biomasu da bi je nedavno počela odvoziti. Zatražila je pisani odgovor na pitanja je li nadležni općinski ured bio informiran o kakvoj se kompostani radi, jesu li pri tome poštovane mjere zaštite okoliša i tko će sanirati oštećene poljske putove i lokalne ceste.

Potpredsjednica Vijeća Dijana Posavec izjavila je kako je boravila u novouređenim prostorima SRC Trate u Nedelišću. Pitala je načelnika hoće li povesti vijećnike u razgledavanje ove reprezentativne zgrade koja je sada prazna i tko će je sve koristiti s obzirom na potrebe njezinog održavanja te što je s izgradnjom nove škole u Nedelišću.

Vijećnik Ivan Marciuš podsjetio je na posljedice prošlogodišnje poplave u Pušćinama te pitao što je učinjeno na obrambenom nasipu koji je popustio pa je uzrokovana poplava s ogromnim materijalnim posljedicama.

Odgovarajući na pitanja, općinski načelnik Darko Dania rekao je kako je zgrada SRC Trate tek nedavno dovršena, da je od kolovoza koristi NK Nedelišće, a od polovice studenoga i Atletski klub Nedelišće. Osim toga, ponuđena je svim sportskim i kulturnim udrugama na korištenje te će se sukladno iskazanom interesu napraviti raspored korištenja, kao i analiza troškova korištenja i održavanja, a podržao je prijedlog da vijećnici razgledaju građevinu na koju svi mogu biti ponosni. Što se tiče izgradnje osnovne škole u Nedelišću, kazao je kako je uputio požurnicu na Međimursku županiju, te dodao da se o njezinoj izgradnji vode razgovori na više razina, dok je iz Županije došao odgovor kako Općina treba još dogovoriti koncesiju za zemljište s Varaždinskom biskupijom, što je inače u tijeku. Vezano uz obrambeni nasip rekao je kako će za iduću sjednicu vijećnicima dati odgovor koji su na njegov upit na početku mandata uputile Hrvatske vode, a da je prema njegovim saznanjima oštećeni dio saniran dok će obnova uslijediti iduće godine.

Analiza stanja i smjernice za organizaciju sustava zaštite i spašavanja

Vijećnici su usvojili Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja u Općini Nedelišće za 2013. godinu te Smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini.

Dok se Analizom utvrđuje stanje sustava zaštite i spašavanja, s posebnim naglaskom na stanje operativnih snaga, Smjernicama se sukladno razmjeru opasnosti i prijetnji te njihovim učincima i posljedicama utvrđenih Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća donose prijedlozi za povećanje stanja sigurnosti, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja na području općine Nedelišće.

Izvješće o obavljenoj reviziji

Na sjednici je usvojeno Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Nedelišće za 2012. godinu od strane Državnog ureda za reviziju. U Izvješću je upozoreno na manje obveze u pojedinim financijskim obvezama i postupanjima na što se Općina Nedelišće već pozitivno očitovala u svrhu njihovog izvršavanja.

Revizija održavanja nerazvrstanih cesta

Vijećnici su prihvatili Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave Međimurske županije od strane nadležnog Državnog ureda za reviziju. Općina Nedelišće u svom je očitovanju prihvatila preporuke po nalazima Izvješća koje se odnose na upis preostalih neupisanih nerazvrstanih cesta na svom području te održavanje nerazvrstanih cesta prema novoj Odluci o komunalnim djelatnostima koja je u pripremi i Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Prethodna rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Nedelišće

Na sjednici su vijećnici upoznati s prijedlogom Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu te projekcijama proračuna za 2015. i 2016. godinu. Kao što je i najavilo novo općinsko rukovodstvo, nakon pripreme prijedloga općinskog proračuna on je dostavljen vijećnicima na prethodno razmatranje i raspravu. Predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec pozvao je vijećnike da do iduće sjednice Vijeća, kada će se navedeni akti usvajati, daju svoje primjedbe i prijedloge na predloženi proračun kako bi bio što kvalitetniji i ravnomjernije raspoređen za potrebe svih naselja i građana općine Nedelišće.

Produljenje ugovora o koncesiji

Vijećnici su prihvatili Odluku o produljenju ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova na području općine Nedelišće. Za groblje u Nedelišću ugovor je produljen s koncesionarom «Latica» iz Nedelišća, a za groblja Gornji Hrašćan i Macinec s koncesionarom «Palma» iz Gornjeg Hrašćana. Ugovori sklopljeni potkraj 2012. godine produljeni su na rok do povjeravanja komunalne djelatnosti pogrebnih poslova i prijevoza pokojnika ovlaštenom izvršitelju, a najduže do kraja ožujka 2014. godine.

Osnivanje Centra za pomoć u kući

Na sjednici su vijećnici informirani o osnivanju Centra za pomoć u kući Međimurske županije, koji bi s radom trebao početi u travnju 2014. godine. U Općini Nedelišće bi se u suradnji s Udrugom umirovljenika osnovao Klub za starije osobe, a zainteresiranima bi se pružale i usluge pomoći u kući.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće