Sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

 

U četvrtak 11. srpnja 2013. godine održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

Aktualni sat

Potpredsjednica Vijeća Dijana Posavec pitala je načelnika kakvo je stanje s radovima na dovršetku SRC Trate Nedelišće, direktora Mesapa d.o.o. jesu li korisnici reklamnih prostora na autobusnim postajama u predizbornoj kampanji platili najam, te je od Općinske uprave zatražila popis projekata koji su pripremljeni za vrijeme mandata ranijeg načelnika.

Načelnik Općine Darko Dania odgovorio je kako su radovi na Sportsko-rekreacijskom centru u Nedelišću pri kraju. Rekao je kako je okoliš gotovo uređen, da su asfaltirani prilazi, trg i parkiralište, da su građevinski i obrtnički radovi pri kraju, da je izbetonirana nova gornja ploča, izvedeni potrebni popravci te će se potkraj ovog mjeseca izvršiti tehnički pregled građevine da bi se tijekom kolovoza dobila uporabna dozvola, a u rujnu bi se građevina dala na korištenje.

Direktor Mesapa d.o.o. Vitomir Kirić odgovorio je kako je reklamne panoe na autobusnim postajama koristilo dvoje kandidata na proteklim izborima i da su podmirili račune za najam.

 

Plan uređenja Gospodarske zone Goričica

Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o donošenju Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone Goričica u Nedelišću. Radi se o državnom zemljištu površine 16,5 hektara  kod voćnjaka uz državnu cestu između Nedelišća i Pušćina koje će dobiti Općina Nedelišće. Ono će kao izdvojeno građevinsko područje biti namijenjeno uređenju buduće Gospodarske zone Goričica na kojem će se prvenstveno graditi proizvodne i poslovne građevine za što već postoji interes gospodarstvenika. Osim detaljne namjene površina, Odlukom se utvrđuju uvjeti uređenja površina, način opremanja zemljišta prometnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturom, te uvjeti formiranja i korištenja građevinskih čestica, izgradnje građevina te mjere za sprečavanje štetnih utjecaja na okoliš i drugi važni elementi za uređenje ovog prostora. 

Imenovanje Stožera zaštite i spašavanja

Na sjednici je jednoglasno imenovan novi sastav Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Nedelišće. U Stožer su imenovani Željko Kacun, za načelnika, Franjo Logožar za zamjenika načelnika, te Zlatko Marciuš, Vladimir Topolnjak, Dean Pörs, Ružica Bubić Friščić, Robert Miletić, Ladislav Söke i Marko Koraj za članove. Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće. Načelnik stožera je zamjenik općinskog načelnika, a članovi po dužnosti su službenici koji se zaštitom i spašavanjem bave kao redovitom djelatnošću, službenik područnog ureda Uprave za zaštitu i spašavanje, policijske uprave, vatrogasne zajednice općine i zdravstvene ustanove. Kod ustrojavanja Stožera uzelo se i nedavno iskustvo s elementarnom nepogodom poplavom u Pušćinama te je Stožer proširen na devet članova.

Izmjena ustroja postrojbi civilne zaštite

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Općine Nedelišće. Izmjene se odnose na broj pripadnika tima opće namjene civilne zaštite. Broj tima smanjuje se sa 165 na 80 pripadnika radi lakše koordinacije, upravljanja i provođenja aktivnosti. Ovaj tim od 80 pripadnika raspoređen je u zapovjedni dio od pet članova, te na skupinu Zapad za područje Gornjeg Hrašćana, Črečana, Macinca, Trnovca i Paraga te ga čine zapovjednik i 24 pripadnika, zatim na skupinu Sjever za područje Pretetinca, Dunjkovca i Slakovca s istim brojem pripadnika, te skupinu Jug za područje Nedelišća, Pušćina i Gornjeg Kuršanca također sa 25 pripadnika. Načelniku Općine dane su ovlasti donošenja odluka o imenovanju osoba potrebnih za organizaciju mjera civilne zaštite i koordinaciju zaštite i spašavanja u naseljima Općine Nedelišće. Prijedlog ovih izmjena već je potvrdila i Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Izbor članova radnih tijela

Na sjednici su jednoglasno prihvaćene odluke o izboru članova radnih tijela Općinskog vijeća.

U Odbor za Statut, Poslovnik i propise izabrani su Ivan Marciuš, za predsjednika, te Zdenka Pofuk i Nataša Vrček, za članice.

U Odbor za proračun i financije izabrani su Dragica Posavec, za predsjednicu, te Vitomir Kirić, Dragutin Bajkovec, Dijana Posavec i Igor Camplin za članove.

U Odbor za komunalnu djelatnost, prostorno uređenje i zaštitu okoliša izabrani su Željko Kofjač, za predsjednika, te Ivan Krištofić, Anica Gavez, Drago Feher i Radovan Juras, za članove.

U Komisiju za procjenu, prodaju i kupnju imovine i provođenje natječaja izabrani su Josip Debelec, za predsjednika, te Branka Habula, Silvije Bacinger, Petar Križnar i Marijan Fegeš, za članove.

U Odbor za poljoprivredu i procjenu štete od elementarnih nepogoda izabrani su Hrvoje Kolman, za predsjednika, te Stjepan Novak, Krunoslav Bratković, Zvonimir Lesar i Matija Žugec, za članove.

U Odbor za društvene djelatnosti i stipendiranje studenata izabrani su Jasna Hajdinjak, za predsjednicu, te Nikola Novak, Marjan Marciuš, Dijana Posavec i Mihaela Novak za članove.

U Socijalno vijeće izabrani su Štefanija Kovač, za predsjednicu, te Darinka Bedič, Radmila Kopačević, Magdalena Marciuš Špicar i Zlata Polanec, za članice.

U Odbor za gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo izabrani su Vitomir Kirić, za predsjednika, te Tomica Novak, Vesna Posavec, Mihaela Bašek i Marjan Novak za članove.

U Odbor za provedbu Plana zelenog djelovanja Općine Nedelišće izabrani su Darinka Pergar, za predsjednicu, te Anđelko Kraljić, Franjo Logožar, Stjepan Kukolić, Goran Kos, Željko Ciglarić i Ivana Camplin, za članove.

U Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izabrani su Nataša Vrček za predsjednicu, Mirjana Marčec, Josip Jaklin, Blaženka Plemeniti i Nada Žerjav za članice.

Imenovanje Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Zvončić»

Vijećnici su jednoglasno u Upravno vijeće Dječjeg vrtića «Zvončić», kojem je osnivač Općina Nedelišće, imenovali načelnika Darka Daniu, zamjenicu načelnika Ivanku Novak te članicu Općinskog vijeća Natašu Vrček. Jednog predstavnika imenuje vrtić iz redova djelatnika, a jednog predstavnika izabiru roditelji korisnika vrtića.

Opoziv i imenovanje člana Nadzornog odbora

Na sjednici je jednoglasno s mjesta člana Nadzornog odbora «Međimurskih voda» d.o.o. Čakovec, kao predstavnik općinâ Nedelišće i Strahoninec, opozvan raniji načelnik Mladen Horvat. Na njegovo mjesto predložen je član Općinskog vijeća Željko Kofjač iz Macinca.

Imenovanje suca porotnika

Za suca porotnika Županijskog suda u Varaždinu na sjednici je jednoglasno predložena Mira Paić iz Nedelišća.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće