Konstituirano Općinsko vijeće Općine Nedelišće

 

U ponedjeljak 17. lipnja 2013. godine održana je konstituirajuća sjednica novog saziva Općinskog vijeća Općine Nedelišće. 

Na izborima provedenima 19. svibnja 2013. godine, sukladno Zakonu o lokalnim izborima (“Narodne novine“ broj 144/12), u Općini Nedelišće u Općinsko vijeće ušla je koalicija SDP, HSU, HNS s devetero vijećnika, i to: Mladen Posavec, Željko Kofjač, Vitomir Kirić, Josip Debelec, Jasna Hajdinjak, Ivan Marciuš, Hrvoje Kolman, Štefanija Kovač, Dragica Posavec; zatim Kandidacijska lista grupe birača s troje vijećnika: mr. sc. Dijana Posavec, Nataša Vrček, Silvije Bacinger; koalicija HDZ, HDS, HSS, BUZ s trojicom vijećnika: Marjan Novak, Igor Camplin i Matija Žugec; te Hrvatski laburisti – stranka rada s dvoje vijećnika: Darinka Pergar i Dragan Feher. Kao 18. vijećnik Radovan Balog s liste SDP, HSU, HNS pripadnik je Romske nacionalne manjine kojoj se sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina jamči zastupljenost u Općinskom vijeću.

 

Na prijedlog vijećnika koalicije SDP, HSU, HNS te Hrvatskih laburista u Mandatnu komisiju jednoglasno su izabrani Josip Debelec za predsjednika te Dragica Posavec i Matija Žugec za članove. Nakon izvješća Mandatne komisjije vijećnici su položili prisegu.

Na prijedlog istih dvanaestero vijećnika u Odbor za izbor i imenovanje jednoglasno su izabrani Željko Kofjač za predsjednika te Ivan Marciuš i Radovan Balog za članove.

Za predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno je izabran Mladen Posavec. Za potpredsjednice Vijeća jednoglasno su izabrane Darinka Pergar i mr. sc. Dijana Posavec.

Novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća Općine Nedelišće zahvalio je na ukazanom povjerenju te je pozvao vijećnike da konstruktivno i kvalitetno obavljaju svoju dužnost kako bi se ostvarili ciljevi zacrtani u strateškom planu razvoja Općine Nedelišće, kao i drugi programi i projekti koji se pojavljuju sukladno okolnostima i potrebama u svim općinskim naseljima. Pozvao je na suradnju i izvršnu vlast kako bi se donosile i provodile što kvalitetnije odluke, a djelatnike općinske uprave da u svemu budu stručna podrška, posebno u realizaciji postavljenih zadaća.

Novi načelnik općine Nedelišće Darko Dania čestitao je izabranim vijećnicima te im je zaželio uspješno djelovanje u Vijeću. Vijećnike je pozvao na suradnju da bi se kroz zajedničko djelovanje mogli ostvariti ciljevi koji se odnose na dobrobit svih sugrađana.

U nastavku sjednice prihvaćena je dopuna dnevnog reda kako bi se odradile dvije točke važne za što skorije realiziranje.

Izmjene i dopune Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

Vijećnici su većinom glasova prihvatili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine. Sukladno izmjenama Zakona o vodama, iz Odluke su brisane odredbe koje su jedinicama lokalne samouprave omogućavale uvođenje i naplatu naknade za priključenje na komunalne vodne građevine. Prema tome, građani Općine Nedelišće oslobađaju se plaćanja naknade za priključenje stupanjem na snagu ove Odluke.

Prodaja nekretnina u Nedelišću

Vijećnici su većinom glasova usvojili i Odluku o prodaji nekretnina u Privrednoj zoni Nedelišće. S obzirom na povećanje broja čestica ukupne površine 10.125 metara četvornih i promjenu oblika parcele te izvršenu procjenu od strane stalnog sudskog vještaka, Odlukom se nekretnine prodaju putem javnog nadmetanja po početnoj cijeni zemljišta od 71,73 kuna. Na ovaj način omogućuje se prodaja još jedne parcele u Privrednoj zoni Nedelišće i njezino stavljanje u funkciju izgradnje poslovne građevine. 

Ostalo

Na kraju sjednice općinski načelnik Darko Dania najavio je održavanje svečane sjednice Općinskog vijeća povodom Dana Općine Nedelišće 27. lipnja 2013. u dvorani Mesapa u Nedelišću te održavanje svečanosti prigodom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju 30. lipnja 2013. u dogovoru sa susjednom Općinom Središče ob Dravi.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće