Sa 31. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 13. travnja 2017. godine, održana je 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

 

Odluka o porezima

Na sjednici je usvojena Odluka o porezima prema Zakonu o lokalnim porezima koji je na snazi od početka ove godine. Tim je Zakonom utvrđena obveza jedinica lokalne samouprave da donesu odluke kojima će se propisati svi porezi koji postoje na lokalnoj razini. Porezi u Općini Nedelišće su porez na potrošnju, porez na korištenje javnih površina i porez na nakretnine. Odlukom se utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Općini Nedelišće. Kako su se vijećnici u raspravi najviše dotaknuli poreza na nakretnine, pojašnjeno je da se u ovoj Odluci ne utvrđuju koeficijenti i način obračuna poreza na nekretnine, već se samo omogućuje u narednom razdoblju donošenje odluka kojima će se i to regulirati.

 

Dodjela javnih priznanja

Vijećnici su usvojili Odluku o dodjeli javnih priznanja Plakete Općine Nedelišće za 2016. godinu. Najviše općinsko priznanje na prijedlog Vatrogasne zajednice Općine Nedelišće dobit će Dragutin Trupković iz Pretetinca za dugogodišnji uspješan rad i osobit doprinos u razvoju vatrogastva, društvenom djelovanju i razvoju Općine Nedelišće, a na prijedlog općinskog načelnika Dragutin Novak iz Nedelišća za dugogodišnji uspješan rad i osobit doprinos u razvoju i promociji obrtništva u Općini Nedelišće.

Priznanja će biti dodijeljena u prigodi proslave Dana Općine Nedelišće koji se obilježava uz blagdan svetog Vida.

 

Izvješće Socijalnog vijeća

Vijećnici su prihvatili Izvješće Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima u 2016. godini. Prošle godine pristiglo je 99 zamolbi te su za pomoć u nabavi drva za ogrjev, pomoć obiteljima i kućanstvima, sufinanciranje troškova stanovanja te odvoza komunalnog otpada kućanstvima ukupno utrošena sredstva u iznosu od 527.652,00 kune što je nešto više nego godinu dana ranije.

 

Stanje zaštite od požara

Vijećnici su prihvatili Izvješće o stanju zaštite od požara na području općine Nedelišće u 2016. godini. Utvrđeno je kako je kroz sustav dobrovoljnih vatrogasnih društava i uključivanje Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, gdje je Općina suosnivač, stanje zaštite od požara na odgovarajućoj razini i kako nije bilo većih intervencija. Izvješćem je obuhvaćen dio koji se odnosi na operativno-preventivna djelovanja, statistiku intervencija, stručnu obuku, preventivno-promidžbenu djelatnost i važnija investicijska ulaganja. Tijekom prošle godine na području općine Nedelišće bilo je 61 intervencija, od čega 6 požara na građevinama, 6 na prometalima, 11 požara na otvorenom prostoru, 18 tehničkih i 20 ostalih intervencija.

 

Zahvale na kraju mandata

Kako je ovo bila posljednja sjednica Vijeća u ovom sazivu, predsjednik Općinskog vijeća Mladen Posavec zahvalio je vijećnicima na suradnji tijekom cijelog četverogodišnjeg mandata u kojem je održana 31 sjednica Općinskog vijeća. Na njima su vijećnici donijeli više od 100 odluka i puno se toga napravilo, te je rekao kako je zadovoljan s radom Općinskog vijeća, ali i da uvijek može i bolje. Kao važnije aktivnosti u narednom razdoblju naveo je donošenje novog pravilnika o stipendiranju kojim se trebaju urediti neke nelogičnosti, zatim rješavanje pitanja rekreacijske zone na Dravi, kao i više angažmana oko poduzeća koja su u vlasništvu i suvlasništvu Općine Nedelišće radi racionalizacije njihovog poslovanja i povećanja funkcionalnosti. Zahvalio je na suradnji i izvršnoj vlasti i Općinskoj upravi Općine Nedelišće koji su predlagali odluke i pratili rad Općinskog vijeća, te provodili usvojene odluke.

Riječi zahvale na dobroj suradnji tijekom ovog mandata vijećnicima je uputio i općinski načelnik Darko Dania, istaknuvši kako se kroz protekle četiri godine napravilo jako puno. Vijećnicima je zahvalio i na kritikama i sugestijama koje su pomogle u donošenju određenih odluka. Također je zahvalio i svojim zamjenicima, općinskoj upravi Općine Nedelišće, a posebno bivšem pročelniku za financije Dragutinu Bratku te predsjedniku Općinskog vijeća Mladenu Posavcu.

Zahvale su uputili i predstavnici stranaka i lista koje su sudjelovale u ovom sazivu Općinskog vijeća Općine Nedelišće.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće