Sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 24. studenoga 2016. godine, održana je 28. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

 

Usvajanje zapisnika

Vijećnici su na početku usvojili zapisnike sa 26. i 27. sjednice Općinskog vijeća koja je zbog hitnosti i opravdanog razloga bila sazvana telefonskim putem te je održana 8. studenoga 2016. godine. Na toj je sjednici usvojena Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju Rekonstrukcija "Glavne" prometnice u naselju Pretetinec i izgradnja pješačke staze.

 

Aktualni sat

Načelnik Darko Dania uvodno je rekao kako je vijećnicima pripremljena čitava kronologija poduzetih radnji oko ispravljanja nedostataka u SRP Trate u Nedelišću koje su uočene ubrzo nakon njegovog preuzimanja dužnosti načelnika. Nakon što su uočeni nedostaci obaviješten je izvođač od kojeg je zatražena sanacija na što se isti oglušio. Prilikom visokih voda vidjelo se pravo, još ozbiljnije, stanje te je od izvođača opet zatraženo da pristupi sanaciji ali ponovno nije ništa poduzeo. Stoga je Općina Nedelišće angažirala odvjetničko društvo i vještaka građevinske struke koji je utvrdio da postoji još više nedostataka. Kako je izvođač prilikom gradnje imao policu osiguranja, prema osiguravajućem društvu Triglav podnesen je zahtjev za isplatu odštete no dogovor nije postignut. Pregovorima nisu postignuti nikakvi rezultati i Općina Nedelišće bila je primorana tužiti izvođača, nadzor, projektanta i osiguravajuće društvo kako bi se utvrdila odgovornost za nedostatke. Načelnik je rekao kako je postupak u tijeku te nije u mogućnosti davati detaljnije informacije, a o svim poduzetim radnjama vijećnici će biti ponovno informirani.

Vijećnik Ivan Marciuš izvijestio je kako je prisustvovao predavanju održanom u organizaciji društva Međimurski potrošač potkraj studenoga u Selnici na kojem su bili prisutni predstavnici HAKOM-a te predsjednik Udruge potrošača grada Rijeke, gdje je najviše bilo govora o telefonu i internetu. S obzirom na nedavnu nesreću u Nedelišću na križanju kod trgovine METSS prema Pušćinama i Gornjem Hrašćanu, pitao je planira li se navedena prometnica urediti novom regulacijom jer se pokazalo da je to jedna od kritičnih točaka.

Načelnik Darko Dania odgovorio je kako je nakon spomenute prometne nesreće održan sastanak s predstavnicima Hrvatskih cesta i Ministarstva unutarnjih poslova koji su obećali da će se pronaći novo rješenje prometne regulacije. Rekao je kako kuća koja se nalazi na križanju, a bitna je za buduće uređenje, nije na prodaju no da će se srušiti, a vlasnik će graditi novi objekat koji će biti uvučen 4 metra od prometnice. Uz to, uredit će se i križanja kod semafora i groblja u Nedelišću te u Pušćinama kod Školske ulice. Načelnik je rekao i da će se u prosincu održati javno izlaganje vezano uz izgradnju južne obilaznice Nedelišća te da su pojedine predradnje već u tijeku.

 

Nacrt Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu

Na sjednici su vijećnici upoznati s nacrtom Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu. Prijedlogom nacrta proračuna u idućoj su godini planirani ukupni prihodi i primici te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 36.401.000,00 kuna. Prihodi su planirani na razini ovogodišnjih, dok je proračun temeljen na projektima koje je Općina Nedelišće prijavila ili planira prijaviti po raspisanim natječajima. Prijavljena su, među ostalim, dva doma kulture po natječaju Ministarstva kulture, Dječji vrtić "Zvončić" Nedelišće po natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a čeka se i mjera 7.4. Značajna stavka u proračunu odnosi se na drugu fazu izgradnje infrastrukture u Gospodarskoj zoni Goričica u kojoj su prodana dva zemljišta, a vlasnik tvrtke planira početi proizvodnju do kraja 2017. godine. Uz navedeno, u 2017. godini polagat će se fini sloj asfalta u Gornjem Kuršancu i Pušćinama te hortikulturno urediti groblje u Nedelišću. Vijećnici i ostali zainteresirani korisnici proračunskih sredstava pozvani su da pregledaju prijedlog nacrta Proračuna te do 10. prosinca 2016. daju konkretne prijedloge i primjedbe u svrhu njegova poboljšanja.

 

Koeficijenti za obračun plaća

Vijećnici su usvojili Odluku o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće. Naime, nakon što se sukladno zakonskim propisima krenulo u preustroj upravnih odjela, i to na način da se ustroji Jedinstveni upravni odjel Općine Nedelišće s dva odsjeka, za pravne i opće poslove te komunalne djelatnosti i gospodarstvo, potrebno je uskladiti i postojeće koeficijente za obračun plaća. Prema radnom mjestu i klasifikacijskom rangu koeficijenti se kreću od najvišeg 3,10 do najnižeg 1,10.

 

Dopune Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće

Na sjednici je usvojena Odluka o dopuni Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće od 2011. do 2020. godine. Naime, zbog potrebe za prijave projekata na strukturne fondove Strateški plan razvoja dopunjuje se u dijelu koji se odnosi na razvoj društvene djelatnosti, odnosno izgradnje, rekonstrukcije, uređenja, opremanja i dogradnje vatrogasnih domova i spremišta u deset općinskih naselja, a također i projektom izgradnje Centra za autizam u Črečanu.

 

Izbor članova Savjeta mladih

Vijećnici su usvojili Odluku o izboru članova Savjeta mladih Općine Nedelišće. Tako su u Savjet mladih izabrani Ranko Bratko, Vanesa Čuka, Ivana Hajdinjak i Hrvoje Horvat iz Nedelišća, Martina Kofjač iz Macinca, Danijel Kopačević iz Črečana te Marko Oršuš iz Trnovca.

 

Prijedlog sudaca porotnika

Na sjednici je usvojen Zaključak o prijedlogu sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu. Za suce porotnike predloženi su Mira Paić iz Nedelišća i Josip Debelec iz Pušćina, a za suca porotnika za mladež Simona Borko iz Nedelišća.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće