Sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 22. rujna 2016. godine, održana je 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

 

Aktualni sat

Načelnik Darko Dania izvijestio je da su u Gospodarskoj zoni Goričica u Nedelišću prije mjesec dana započeli radovi na izgradnji infrastrukture, odnosno uređenju prometnice, te sustava vodoopskrbe i odvodnje čija vrijednost iznosi oko 5 milijuna kuna. Rekao je kako prva faza radova mora biti završena do 26. 11. 2016., da postoji interes za kupnju zemljišta, te da su neki investitori već bili i u posjetu zoni.

Vijećnike je informirao da je u projektu Aglomeracija Čakovca započeo postupak tehničkog pregleda odvodnog sustava u Trnovcu, a da će dan nakon ove sjednice započeti i u Macincu. Također je u svim naseljima nakon izgradnje sustava odvodnje započelo asfaltiranje prometnica. Rekao je kako je na groblju u Nedelišću u tijeku postavljanje kompletnog prednjeg dijela ograde, dok su u tijeku radovi na održavanju domova u Pretetincu i Macincu.

Izvijestio je i kako će u organizaciji Osnovne škole Nedelišće započeti provedba programa produženog boravka u područnim školama u Dunjkovcu i Pušćinama gdje će Općina Nedelišće sufinancirati 50 % ekonomske cijene po učeniku, odnosno 350,00 kn.

Vijećnik Ivan Marciuš iznio je svoje mišljenje o poslovanju tvrtke Međimurje-plin d.o.o. rekavši kako tvrtka dobro posluje te da su se pojavili napisi da postoje zainteresirani kupci za ovu tvrtku. Kako je prošle godine tvrtka uspješno poslovala i Općina Nedelišće je kao suvlasnik dobila dividendu u iznosu od 465.000,00 kn. Načelnika je pitao je li tvrtka na prodaju ili nije, s obzirom da su neki načelnici i gradonačelnici za prodaju, a neki nisu. Iznio je i opasku vezanu uz vidljivost središnjih linija na prometnicama jer će se s približavanjem jesenskih uvjeta kod pojave magle one još slabije vidjeti te je predložio da se kontaktira Županijska uprava za ceste Međimurske županije i zatraži da se što prije povuku linije po prometnicama na kojima ih više niti nema.

Vijećnica Nada Žerjav rekla je da su prevelike razlike između širine asfaltiranja prometnica u pojedinim naseljima, konkretno između Macinca i Črečana. U Črečanu su neke ulice vrlo uske, dok su u Macincu proširene te je dodala kako smatra da su se i prometnice u Črečanu mogle proširiti, ali kao da se tamo štedjelo.

Načelnik Darko Dania odgovorio je kako tvrtka Međimurje-plin d.o.o. trenutačno nije na prodaju, te da bi odluku o mogućoj prodaji trebala donijeti predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave, a ne načelnici i gradonačelnici. Dodao je kako su izjave o tome da spomenuta tvrtka nije za prodaju koje je on dao medijima njegovo osobno mišljenje, a da to što misle drugi načelnici i gradonačelnici ne može komentirati.

Što se tiče linija po prometnicama, odgovorio je kako je već dogovoreno sa Županijskom upravom za ceste Međimurske županije da se povuku linije po svim cestama u njihovoj nadležnosti nakon dovršetka asfaltiranja prometnica.

Vezano uz širinu prometnica načelnik je odgovorio da su se sve prometnice širine do 3 metra rekonstruirale od strane izvođača u sklopu projekta Aglomeracija Čakovec u toj širini, a takav je slučaj s prometnicama u Črečanu. Prometnice koje su šire od 3 metra, kao što je to bio slučaj u Macincu, proširile su se do 5 metara. Dodao je da je Općina Nedelišće izradila projekat u kojem je izvršena prethodna analiza svih prometnica te svi imaju pravo uvida u ovaj projekat.

Vijećnik Marjan Novak također se nadovezao na raspravu o poslovanju i mogućnosti prodaje tvrtke Međimurje-plin d.o.o. rekavši kako smatra da kada javno poduzeće objavi veliku dobit to znači da cijena proizvoda i nabavna cijena nisu dobro izbalansirani. Dodao je da su cijene energenata povećane u svrhu realizacije zahvata na infrastrukturi ali da oni nisu izvedeni, a cijene su ostale na istoj razini. Rekao je kako je mišljenja da trenutačno ne bi trebali biti zainteresirani za prodaju tvrtke i da bi trebalo provesti akciju da se normaliziraju nabavne i potrošačke cijene jer je sadašnja cijena energenata nerealna.

 

Prisegnuo novi član Općinskog vijeća

Na sjednici je usvojena Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća Općine Nedelišće. Iz osobnih razloga mandat je u mirovanje dala Štefanija Kovač iz Gornjeg Kuršanca, te je na njezino mjesto imenovan i prisegnuo zamjenik Stjepan Novak iz Nedelišća.

 

Razrješenje i imenovanje predsjednika Socijalnog vijeća

S obzirom da je članica Općinskog vijeća Štefanija Kovač, koja je dala svoj mandat u mirovanje, obnašala dužnost predsjednice Socijalnog vijeća, na sjednici je prihvaćena odluka o njezinom razrješenju, te je ujedno za predsjednika Socijalnog vijeća imenovan novi vijećnik Stjepan Novak.

 

Godišnje izvješće o poslovanju Dječjeg vrtića "Zvončić" Nedelišće

Na sjednici je usvojen Zaključak o prihvaćanju godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić "Zvončić" Nedelišće za pedagošku 2015./2016. godinu. U tom je razdoblju bilo 170 korisnika usluga za koje je mjesečna cijena 1.200 kuna od čega u sufinanciranju Općina Nedelišće sudjeluje s pola iznosa, a drugu polovicu plaćaju roditelji. Kako je kapacitet popunjen sa spomenutim optimalnim brojem djece ostala djeca koriste usluge u drugim ustanovama za koje se iz općinskog proračuna također sufinancira boravak.

 

Izvršenje općinskog proračuna

Vijećnici su usvojili Odluku o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2016. godine. Od planiranih ukupnih prihoda i primitaka u iznosu od 47.645.000 kn u ovom su razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci u iznosu od 9.545.607,20 kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine došlo je do povećanja prihoda od poreza, uplaćena je dividenda od strane tvrtke Međimurje-plin d.o.o. te je naplaćeno dugovanje tvrtke Hrvatski telekom d.d.

 

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika

Na sjednici je usvojena Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za prvih šest mjeseci ove godine. Izvješćem su obuhvaćene aktivnosti vezane uz izvršenje Proračuna Općine Nedelišće, izvedbe komunalne infrastrukture, radovi po općinskim naseljima, izrada prostorno-planske dokumentacije, realiziranje investicija od strane javnih poduzeća te društvene djelatnosti, a pobrojani su i akti načelnika upućeni Općinskom vijeću.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće