Sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U utorak, 24. svibnja 2016. godine, održana je 24. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

 

Aktualni sat

Vijećnik Ivan Marciuš pitao je postoji li mogućnost da se u Nedelišću otvori javnobilježnički ured te jesu li legalizirani objekti uz akumulacijsko jezero kod Gornjeg Kuršanca.

Načelnik Darko Dania odgovorio je kako je otvaranje ureda javnog bilježnika u Nedelišću stvar privatne inicijative i da se u tom smislu može vidjeti postoji li zainteresiranost kojeg javnog bilježnika da otvori svoj ured, dodavši da su objekti uz akumulacijsko jezero kod Gornjeg Kuršanca u zaštićenom području i ne mogu u postupak legalizacije.

Dodjela javnih priznanja

Vijećnici su usvojili Odluku o dodjeli javnih priznanja Plakete Općine Nedelišće za 2015. godinu. Najviše općinsko priznanje dobit će Dobrovoljno vatrogasno društvo Pretetinec za 90 godina uspješnog djelovanja DVD-a, prevenciju i zaštitu osoba, imovine i okoliša od požara i drugih elementarnih nepogoda i opasnosti, posthumno Ivan Novak iz Nedelišća za dugogodišnji uspješan rad i osobit doprinos u razvoju i izgradnji lokalne sredine i civilnog društva u Općini Nedelišće, tvrtka "Motoreni" trgovina i servis Nedelišće za 20 godina osobitog doprinosa u razvoju i promociji obrtništva u Općini Nedelišće te protojerej stavrofor prečasni o. Nikola Nikica Samodol, župnik u Nedelišću, za nesebičan angažman i velik doprinos u suradnji Općine Nedelišće i Rimokatoličke župe Presvetog Trojstva Nedelišće.

Priznanja će biti dodijeljena u prigodi proslave Dana Općine Nedelišće koji se obilježava uz blagdan svetog Vida, i to na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u četvrtak 2. lipnja 2016. godine.

Zaštita kulturnih dobara

Na sjednici je usvojena Odluka o zaštiti kulturnih dobara od lokalnog značaja za Općinu Nedelišće. Temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Elaborata vrednovanja kulturnih dobara Općine Nedelišćše Odlukom se utvrđuju lista dobara od lokalnog značaja i lista evidentiranih pojedinačnih građevina i graditeljskih sklopova s posebno vrijednim stilskim obilježjima, odredbe za provođenje, način provedbe zaštite, zatim zaštita u postupcima pred tijelima graditeljstva, sadržaj i način izrade elaborata stanja kulturnog dobra, kao i način i izvori financiranja zaštite kulturnih dobara od lokalnog značaja u naseljima općine.

Sustav civilne zaštite

Vijećnici su usvojili Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Nedelišće u razdoblju od 2016. do 2019. godine. Smjernice se odnose na operativne snage i stožer civilne zaštite, operativne snage vatrogastva, Hrvatskog Crvenog križa, Gorske službe spašavanja i udruge, zatim na postrojbe civilne zaštite, koordinatore na lokaciji, pravne osobe u sustavu civilne zaštite te na donošenje procjene rizika i plana djelovanja civilne zaštite.

Zaštita arhivskog i registraturnog gradiva

Na sjednici su prihvaćene Izmjene i dopune Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Općine Nedelišće. U postojećem Pravilniku iz 2011. godine izmjenama i dopunama omogućava se potpuno i ispravno izlučivanje arhivskog i registraturnog gradiva koji postoji u arhivu, a koji nije bio naveden u posebnom popisu Pravilnika.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće