Sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 28. travnja 2016. godine, održana je 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

Aktualni sat

Vijećnik Silvije Bacinger pitao je planira li se pri asfaltiranju prometnice nakon izgradnje kanalizacije u glavnoj ulici u Pušćinama urediti pješačka staza.

Potpredsjednica Vijeća Darinka Pergar pitala je mogu li se vlasnici nekretnina na području općine Nedelišće u kojima nitko ne živi osloboditi plaćanja komunalne naknade.

Načelnik Darko Dania odgovorio je kako je u Proračunu Općine Nedelišće za 2016. godinu predviđena stavka za izradu projektne dokumentacije za pješačku stazu u glavnoj ulici u Pušćinama. Rekao je kako je u toj ulici sada uređena biciklistička staza ali da je zbog 16.000 vozila koja tu dnevno prometuju smanjena sigurnost pješaka zbog čega je interes Općine da se uredi pješačka staza.

Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarstvo Sanja Zorković odgovorila je kako je obveza plaćanja komunalne naknade utvrđena Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Rekla je da vlasnici ruševnih nekretnina mogu u općinskoj upravi prijaviti stanje kako bi se na terenu zapisnički utvrdilo stanje pojedinačne nekretnine i na temelju toga utvrdio iznos komunalne naknade.

Načelnik Darko Dania izvijestio je vijećnike kako je tvrtka Hrvatski telekom sukladno obvezi plaćanja služnosti za korištenje površina u općinskom vlasništvu u proračun uplatila 670.000,00 kuna, čime je izvršena ugovorna stavka nakon spora koji je Općina Nedelišće pokrenula s ovom tvrtkom zbog prestanka plaćanja od 2010. godine.

Promjena vijećnika

Nakon što je vijećnik Općinskog vijeća Matija Žugec iz osobnih i poslovnih razloga stavio svoj mandat na raspolaganje, na sjednici je prihvaćena Odluka o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća. Umjesto njega iz koalicije koju predvodi Hrvatska demokratska zajednica prisegnula je vijećnica Nada Žerjav.

Kako je spomenuti vijećnik bio član Mandatne komisije ujedno je prihvaćena i Odluka o njegovom razrješenju te imenovanju nove vijećnice Nade Žerjav u Mandatnu komisiju Općinskog vijeća.

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Vijećnici su usvojili Odluku o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće. Naime, dosadašnjim članovima Odbora istekao je mandat ali je predloženo da se ponovno imenuju na dvogodišnje razdoblje, odnosno do kraja mandata ovog saziva Općinskog vijeća pa su tako u Odbor imenovani Mladen Posavec za predsjednika, te Darko Dania, Ivanka Novak, Tomica Novak, Goran Kos, Danica Korunek i Stjepan Novak za članove.

Kreditno zaduženje

Na sjednici je jednoglasno prihvaćena Odluka o zaduženju Općine Nedelišće, i to dugoročnim kreditnim iznosom od 15.000.000,00 kuna na rok od deset godina po kamatnoj stopi od 2,75 posto kod Privredne banke Zagreb d.d. koja je u otvorenom javnom nadmetanju ponudila najbolje uvjete kreditiranja. Kako je pojasnio načelnik Općine Darko Dania, kreditno zaduženje potrebno je za izgradnju infrastrukture u Gospodarskoj zoni Goričica za prometnice, oborinsku odvodnju, priključni kabelski vod i javnu rasvjetu u iznosu od 4,5 milijuna kuna, te za rekonstrukciju prometnica i izgradnju oborinske odvodnje u osam naselja obuhvaćenih aglomeracijom, odnosno nakon izgradnje kanalizacije u Črečanu, Gornjem Hrašćanu, Gornjem Kuršancu, Macincu, Pušćinama, Slakovcu, Trnovcu i Paragu u iznosu od 11,5 milijuna kuna. Za Gospodarsku zonu Goričica već postoji osam pisama namjere zainteresiranih investitora te je potrebno raspisati natječaj za prodaju parcela. Obveza je Općine prema Ugovoru o darivanju zemljišta od strane Vlade Republike Hrvatske da se zona opremi u roku od tri godine. Što se tiče rekonstrukcije prometnica i izgradnje oborinske odvodnje u spomenutih osam naselja gdje je u tijeku izgradnja kanalizacije, ukoliko se odmah krene s izvođenjem navedenih radova nositelj investicije sudjelovat će u sufinanciranju radova sa 8 milijuna kuna, što je itekako značajna pomoć jer inače Općina sama ne bi mogla podnijeti ovako veliko financijsko opterećenje. Sve nerazvrstane ceste u ovim naseljima, sada širine manje od tri metra, uredit će se do širine puna tri metra, a one šire od tri metra uredit će se do širine od pet metara što će biti od dodatnog značaja za kvalitetu prometne infrastrukture i sigurnosti. Za otplatu kredita iz općinskog će se proračuna godišnje izdvajati 1.750.000 kuna. Načelnik je dodao kako Općina Nedelišće ima pripremljenu dokumentaciju za infrastrukturne projekte za mjeru 7 u iznosu od 40 milijuna kuna kako bi se postigao ravnomjerni standard u svim naseljima Općine.

Povoljniji uvjeti za prodaju nekretnina

Vijećnici su usvojili Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće. Da bi se zainteresiranim investitorima omogućili povoljniji uvjeti kupnje u odnosu na ranije, uz već utvrđenu cijenu od 63,00 kune po metru četvornom sada im se daje mogućnost obročnog, kvartalnog i beskamatnog plaćanja u roku do jedne godine. S obzirom na veličinu i vrijednost čestica iznos jamčevine kod sudjelovanja u nadmetanju povećana je na 50.000 kuna čime se osigurava da u ovom postupku sudjeluju mogući ozbiljni investitori.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće