Sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

U četvrtak, 10. rujna 2015. godine, održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

 

Aktualni sat

Vijećnika Ivana Marciuša zanimalo je hoće li Općina i u drugom natječaju za povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća sudjelovati u sufinanciranju sa deset posto vrijednosti po projektu.

Potpredsjednica Vijeća Dijana Posavec je, s obzirom na predstojeće parlamentarne izbore i s tim u vezi učestalije obilaženje međimurskih naselja od strane pojedinih ministara, pitala je li koji od njih boravio u Nedelišću i obećao kakva dodatna sredstva za neke projekte te je podsjetila da uskoro istječe građevinska dozvola za novu školu u Nedelišću i pitala ima li tu kakvih pomaka.

Načelnik Darko Dania odgovorio je kako su prošle godine u projektu povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća u sufinanciranju sa 40 posto sudjelovali nadležno ministarstvo, 50 posto investitori, a s deset posto jedinice lokalne samouprave s time da je bio ograničen iznos sredstava na ukupno milijun kuna. Prema kriterijima ovogodišnjeg natječaja u sufinanciranju ne sudjeluju jedinice lokalne samouprave s time da nema limita za ukupni iznos što je povoljnije jer sredstva može dobiti više zaineresiranih građana s pojedinog područja.

Vezano uz obilazak ministara rekao je kako ne bi govorio o nekim obećanjima. U posjetu Općini bio je zamjenik ministra kulture kojem su predstavljeni prijavljeni programi od kojih su za dva dobivena sredstva, najavljen je dolazak pojedinih ministara i s nekima je bilo razgovora o pojedinim projektima te je najavljena pomoć, konkretno za obnovu rasvjetnih tijela. Što se tiče gradnje nove škole, rekao je kako je taj projekat u nadležnosti Međimurske županije koja treba poduzimati mjere da dođe do njezine realizacije.

Općinski načelnik ujedno je najavio kako će se uz parlamentarne izbore na području općine Nedelišće, kao i ranije, održati i izbori za vijeća mjesnih odbora u svih jedanaest naselja.

 

Izvršenje općinskog proračuna

Vijećnici su usvojili Odluku o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće za razdoblje od 1. 1. do 30. 6. 2015. godine. Od planiranih ukupnih prihoda i primitaka u iznosu od 45.998.644 kn u ovom su razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 8.549.234 kn, dok su ukupni rashodi i izdaci iznosili 8.844.999,39 kn. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi poslovanja manji su za 5,9 posto, a najvećeg utjecaja na smanjenje prihoda imaju prihodi od poreza koji su u odnosu na prvih šest mjeseci lani manji za čak 18,2 posto ili 1.293.196 kuna.

 

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika

Na sjednici je usvojena Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za prvih šest mjeseci ove godine. Izvješćem su obuhvaćene aktivnosti vezane uz izvršenje Proračuna Općine Nedelišće, izvedbe komunalne infrastrukture, radovi po općinskim naseljima, izrada prostorno-planske dokumentacije, realiziranje investicija od strane javnih poduzeća te društvene djelatnosti, a pobrojani su i akti načelnika upućeni Općinskom vijeću.

 

Poslovanje i rad Dječjeg vrtića "Zvončić" Nedelišće

Vijećnici su usvojili Odluku o prihvaćanju Izvještaja o ostvarenju plana prihoda i rashoda ustanove Dječji vrtić "Zvončić" Nedelišće za prvo polugodište u kojem su od ukupno planiranih godišnjih prihoda i primitaka u iznosu od 2.350.500 kuna oni ostvareni u iznosu od 1.210.414. kuna, dok su rashodi i izdaci iznosili 1.180.751 kuna.

Ujedno je uz pohvale vijećnika o radu prihvaćena i Odluka o godišnjem Izvješću Dječjeg vrtića "Zvončić" Nedelišće za pedagošku godinu 2014./2015. U tom je razdoblju bilo 170 korisnika usluga za koje je mjesečna cijena 1.200 kuna od čega u sufinanciranju Općina Nedelišće sudjeluje s pola iznosa, a drugu polovicu plaćaju roditelji. Kako je kapacitet popunjen sa spomenutim optimalnim brojem djece, njih 75 vrtićke usluge koristi u drugim ustanovama za koje se iz općinskog proračuna također sufinancira boravak.

 

GKP "Čakom" preuzima usluge ukopa i održavanja groblja

S obzirom da je Općina Nedelišće u studenome 2014. godine s drugih pet jedinica lokalne samouprave temeljem društvenog ugovora pristupila osnivanju GKP "Čakom" d.o.o., na sjednici je usvojena Odluka o dodjeli obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i krematorija ovoj tvrtki. Nakon što se potpiše ugovor GKP "Čakom" će od 1. siječnja 2016. godine preuzeti poslove ukopa pokojnika na grobljima u Nedelišću, Gornjem Hrašćanu i Macincu, dok će održavanje groblja i dalje najvećim dijelom obavljati općinski komunalni djelatnici, a po potrebi u povećanom opsegu poslova i Čakomovi djelatnici.

 

Kriteriji za određivanje sufinanciranja udruga i dodjele nekretnina

Sukladno Vladinoj uredbi, vijećnici su usvojili Odluku o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Nedelišće te Odluku o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe udruga registriranih na području općine Nedelišće.

Spomenutim odlukama reguliraju se mjere i postupci potrebni za korisnike proračuna kojima jedinice lokalne samouprave dodjeljuju sredstva za financiranje programa i projekata, i to uglavnom udruga, odnosno za korištenje prostora u vlasništvu općine za svoje djelovanje.

 

 

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće