Sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

 

U utorak, 6. listopada 2015. godine, održana je 19. sjednica Općinskog vijeća Općine Nedelišće koju je vodio njegov predsjednik Mladen Posavec.

Aktualni sat

Potpredsjednica Vijeća Darinka Pergar pitala je vodi li se na području općine Nedelišće evidencija nečipiranih pasa te je predložila da se na frekventnijim mjestima po naseljima općine postave posebni panoi za stavljanje osmrtnica kako se ne bi kao sada one stavljale na rasvjetne stupove i druga neprikladna mjesta.

Vijećnika Ivana Marciuša zanimalo je hoće li se urediti biciklističke staze između Nedelišća i Trnovca.

Vijećnik Silvije Bacinger pitao je, s obzirom na to da u naseljima obuhvaćenim aglomeracijom domaćinstva ne trebaju plaćati priključak na kanalizaciju, postoji li ta mogućnost i za naselja u kojima je kanalizacija prije izgrađena, a postotak priključenja je slabiji jer treba platiti određenu naknadu.

Vijećnicu Štefaniju Kovač zanimalo je hoće li se nastaviti s postavljanjem nogostupa u Gornjem Kuršancu s obzirom da su i tamo radovi na izgradnji sustava kanalizacije.

Načelnik Darko Dania odgovorio je kako će se u dogovoru s veterinarskim inspektorom i ovlaštenom tvrtkom tijekom listopada obaviti čipiranje pasa lutalica te je rekao kako je zbog popunjenih kapaciteta azila u Čakovcu nastao dodatni problem zbrinjavanja takvih pasa. Prihvatio je prijedlog da se postave posebni panoi za osmrtnice po naseljima te je pozvao sugrađane da ih koriste i više ne ostavljaju osmrtnice ili druge reklamne materijale na mjestima koja nisu za to predviđena. Vezano uz uređenje biciklističkih staza, rekao je kako će se nakon završetka izgradnje kanalizacije one urediti najprije unutar naselja Gornji Hrašćan i Trnovec, a za njihovo uređenje između naselja Općina treba pripremiti projekte i dostaviti Hrvatskim cestama da se uvrste u njihove planove s obzirom da se radi o državnoj cesti. Što se tiče priključenja na kanalizaciju, rekao je da tamo gdje postoji sustav vodoopskrbe i odvodnje, zakonska je obveza priključenje na ove komunalne usluge. U Nedelišću je na sustav kanalizacije priključeno 64 posto domaćinstava s čime u Općini nisu zadovoljni te su kontaktirali Međimurske vode d.o.o. za mogućnost neplaćanja priključaka na kanalizaciju, ali je stav tvrtke da je s obzirom na način financiranja izgradnje kanalizacije u ovom naselju i dalje potrebno plaćati priključenje, jedino što je produžen rok otplate na tri godine. Načelnik je rekao kako je obveza izvođača radova na izgradnji kanalizacije da se komunalna infrastruktura po završetku radova dovede u zatečeno stanje pa će se tako i u Gornjem Kuršancu nanovo urediti ranije postavljeni nogostupi, a zatim će se i nastaviti s njihovim daljnjim uređenjem.

 

Pete izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće

Vijećnici su usvojili Odluku o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće. Donošenjem odgovarajuće odluke još u studenome prošle godine započelo se s izmjenama i dopunama ove prostorno-planske dokumentacije koja se ponajviše odnosila na zakonsku obvezu usklađenja s odredbama novog Zakona o prostornom uređenju, posebno u pogledu utvrđivanja neizgrađenih i neuređenih područja. U ovom slučaju bilo je potrebno uskladiti namjene područja Zavrtje u Nedelišću, zatim smanjenje građevinskog područja sjevernog dijela naselja Nedelišće radi provedbe postupka povrata, kao i zamjene zemljišta, te je izvršena revizija izgrađenosti za sva naselja pa je Plan kompletiran u svim grafičkim prikazima te su za sva naselja napravljene nove karte.

 

Promjene Detaljnog plana uređenja stambene zone Zavrtje

Na sjednici je također usvojena Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene zone Zavrtje u Nedelišću. U ovom slučaju proveden je potreban postupak radi produžetka Ulice Rade Končara s mogućnošću dobivanja novih građevinskih parcela, određivanja namjene zemljišta u državnom vlasništvu tako da je potrebno proširiti granice postojećeg obuhvata, ukinuto je područje društvene namjene za gradnju doma za starije i nemoćne osobe pri čemu se ovo područje prenamjenilo za stambenu namjenu. Navedenim se omogućava izgradnja dijela nove ulice s potrebnom infrastrukturom, kao i stambena izgradnja na novouređenim građevinskim česticama.

 

Uz parlamentarne i mjesni izbori

Kako je došlo do izmjena zakona kojima se uređuje postupak pripreme i provedbe izbora, vijećnici su usvojili novu Odluku o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Nedelišće. Njome se utvrđuju pravila provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora, a koja se prema odgovarajućoj primjeni zakona i općinskog Statuta uređuju sukladno posebnostima mjesne samouprave.

Ujedno je prihvaćena i Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Nedelišće, koji će se za svih jedanaest naselja održati uz parlamentarne izbore, odnosno 8. studenoga 2015. godine.

 

Promjene poreza

Na sjednici je prihvaćena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima općine Nedelišće. Promjene se odnose na dio kojima se utvrđuju porezi na korištenje javnih površina, te su tako dodane neke nove vrste poreza, a za neke postojeće je izvršena korekcija visina poreza.

 

Pristupanje Udruzi općina u Republici Hrvatskoj

Vijećnici su usvojili i Odluku o pristupanju Općine Nedelišće Udruzi Općina u Republici Hrvatskoj. Ova je Udruga osnovana 2002. godine radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa, a trenutačno broji oko 280 članica. Pristupanjem u punopravno članstvo službenicima i namještenicima Općine Nedelišće daje se pristup pravnom savjetovalištu Udruge općina, stručnom osposobljavanju, publikacijama koje izdaje Udruga, dok Općina Nedelišće dobiva mogućnost sudjelovanja u zastupanju interesa hrvatskih općina.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće