Dnevni red 31. sjednice OV

KLASA:021-05/17-01/03

URBROJ:2109/12-02-17-1

Nedelišće, 05.04.2017.

 

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

31. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 13. travnja 2017. godine, u 19,00 sati u konferencijskoj dvorani NGC ATON-a u Nedelišću, J. Marčeca 25

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o porezima,
  2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2016. godinu,
  3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2016. godine do 31.12.2016. godine,
  4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Nedelišće u 2016. godini.

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće