Dnevni red 30. sjednice OV

KLASA:021-05/17-01/01

URBROJ:2109/12-02-17-1

Nedelišće, 08.03.2017.

 

 

Temeljem članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće

za srijedu, 15. ožujka 2017. godine, u 18:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“) 
 • Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 

 1. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine,
 3. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu na području Općine Nedelišće,
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2016. godini,
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2016. godine,
 8. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 9. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2017. godini,

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće