Dnevni red 28. sjednice OV

KLASA:021-05/16-01/15

URBROJ:2109/12-02-16-1

Nedelišće, 15.11.2016.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

28. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 24. studenog 2016. godine, u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 26. i 27. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)
  • Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 

  1. Rasprava o nacrtu Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
  2. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće,
  3. Donošenje Odluke o dopunama Strateškog plana razvoja Općine Nedelišće za razdoblje 2011.-2020.,
  4. Donošenje Odluke o izboru članova savjeta mladih Općine Nedelišće,
  5. Donošenje Zaključka o prijedlogu sudaca porotnika Općinskog suda u Čakovcu.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće