Dnevni red 27. sjednice OV

KLASA:021-05/16-01/12

URBROJ:2109/12-02-16-1

Nedelišće, 07.11.2016.

 

Zbog izuzetno hitnog slučaja i osobito opravdanog razloga, na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 67. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenog materijala i telefonskog poziva vijećnicima 

 

SAZIVAM

27. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za utorak, 08. studenog 2016. godine, u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za investiciju Rekonstrukcija „Glavne“ prometnice u naselju Pretetinec i izgradnja pješačke staze.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće