Dnevni red 29. sjednice OV

KLASA:021-05/16-01/17

URBROJ:2109/12-02-16-1

Nedelišće, 08.12.2016.

 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 15. prosinca 2016. godine, u 18:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)
 • Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 

 1. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 2. Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 3. Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu,
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 6. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2017. godinu te projekcije za 2018. i 2019. godinu,
 7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 8. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,
 10. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u Nedelišću,
 11. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama u Pretetincu,
 12. Donošenje Odluke o darovanju nekretnina u Pretetincu,
 13. Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 14. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 15. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,
 16. Donošenje Odluke o 1. izmjenama Plana zaštite od Požara Općine Nedelišće,
 17. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2017. godinu,

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće