Dnevni red 26. sjednice OV

KLASA:021-05/16-01/11

URBROJ:2109/12-02-16-1

Nedelišće, 15.09.2016.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

SAZIVAM

26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće

za četvrtak, 22. rujna 2016. godine u 19:00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 

  1. Donošenje Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća,
  2. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Socijalnog vijeća,
  3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o ostvarenju plana i programa rada ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2015/16. godinu,
  4. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2016. godine,
  5. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće