Dnevni red 25. sjednice OV

KLASA:021-05/16-01/9

URBROJ:2109/12-02-16-1

Nedelišće, 23.06.2016.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

25. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 30. lipnja 2016. godine, u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)
  • Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 

  1. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja „Zavrtje“ u Nedelišću,
  2. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra - puteva od opće uporabe,
  3. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
  4. Donošenje Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nedelišće,
  5. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Nedelišće,
  6. Donošenje Odluke kupnji nekretnine u Nedelišću,
  7. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u Općini Nedelišće.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec

     

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće