Dnevni red 24. sjednice OV

KLASA:021-05/16-01/05

URBROJ:2109/12-02-16-1

Nedelišće, 18.05.2016.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za utorak, 24. svibnja 2016. godine, u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)
  • Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 

  1. Donošenje Odluke o zaštiti kulturnih dobara od lokalnog značaja za Općinu Nedelišće,
  2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2015. godinu,
  3. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Nedelišće za period od 2016. do 2019. godine,
  4. Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Općine Nedelišće.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec

     

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće