Dnevni red 23. sjednice OV

KLASA:021-05/16-01/05

URBROJ:2109/12-02-16-1

Nedelišće, 19.04.2016.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 28. travnja 2016. godine, u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)
  • Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 

  1. Donošenje Odluke o utvrđivanju dana početka mirovanja mandata člana Općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenika člana Općinskog vijeća,
  2. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije,
  3. Donošenje Odluke o zaštiti kulturnih dobara od lokalnog značaja za Općinu Nedelišće,
  4. Donošenje Odluke o zaduženju Općine Nedelišće,
  5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće