Dnevni red 22. sjednice OV

KLASA:021-05/16-01/03

URBROJ:2109/12-02-16-1

Nedelišće, 10.03.2016.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 17. ožujka 2016. godine, u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)
 • Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 

 1. Donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela „Gospodarske zone Općine Nedelišće“ - istočno od Macinca,
 2. Donošenje Odluke o zaštiti kulturnih dobara od lokalnog značaja za Općinu Nedelišće,
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine,
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2015. godine,
 5. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu na području Općine Nedelišće,
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2015. godini,
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima, za razdoblje 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine,
 10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara u 2015. godini na području Općine Nedelišće,
 11. Donošenje Odluke o potpisivanju Dodatka (II) Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec,
 12. Donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta - šljunčanje na području Općine Nedelišće za razdoblje 2016./17.,
 13. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2016. godini,
 14. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine u Gornjem Kuršancu.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće