Dnevni red 18. sjednice OV

KLASA:021-05/15-01/07

URBROJ:2109/12-02-15-1
Nedelišće, 03.09.2015.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 10. rujna 2015. godine, u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)
  • Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 

  1. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvještaja o ostvarenju plana prihoda i rashoda ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće od 01.01. do 30.06.2015. godine,
  2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće za pedagošku 2014./2015. godinu,
  3. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine,
  4. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2015. godine,
  5. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i krematorija,
  6. Donošenje Odluke o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od interesa za Općinu Nedelišće,
  7. Donošenje Odluke o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe udruga registriranih na području Općine Nedelišće.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće