Dnevni red 21. sjednice OV

 KLASA:021-05/15-01/10
URBROJ:2109/12-02-15-1
Nedelišće, 10.12.2015.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

SAZIVAM

21. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 17. prosinca 2015. godine, u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)
 • Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 

 1. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 2. Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 3. Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu,
 4. Donošenje Odluke o prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 5. Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 6. Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 7. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2016. godinu te projekcije za 2017. i 2018. godinu,
 8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 9. Donošenje Odluke o Programu javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 10. Donošenje Odluke o Programu javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 11. Donošenje Odluke o Programu javnih potreba u sportu za 2016. godinu,
 12. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 13. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,
 14. Donošenje Odluke o produljenju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija na području Općine Nedelišće,
 15. Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2016. godinu,      
 16. Donošenje Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 17. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Nedelišće za 2016. godinu,
 18. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2016. godinu.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

 

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće