Dnevni red 19. sjednice OV

KLASA:021-05/15-01/08
URBROJ:2109/12-02-15-1
Nedelišće, 29.09.2015.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za utorak, 6. listopada 2015. godine, u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)
  • Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 

  1. Donošenje Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće,
  2. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Nedelišće,
  3. Donošenje Odluke o pristupanju Općine Nedelišće Udruzi općina u Republici Hrvatskoj,
  4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Nedelišće,
  5. Donošenje Odluke o V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće,
  6. Donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću.

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće