Dnevni red 20. sjednice OV

KLASA:021-05/15-01/09
URBROJ:2109/12-02-15-1
Nedelišće, 19.11.2015.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

SAZIVAM

20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za četvrtak, 26. studenog 2015. godine, u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)
  • Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 

  1. Prethodna rasprava o nacrtu Proračuna Općine Nedelišće za 2016. godinu,
  2. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Goričica Nedelišće,
  3. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u Dunjkovcu,
  4. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora za čišćenje snijega na lokalnim nerazvrstanim cestama,
  5. Prijedlog Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara,
  6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe udruga registriranih na području Općine Nedelišće,
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Nedelišće.

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće