Dnevni red 17. sjednice OV

 

KLASA: 021-05/15-01/06
URBROJ: 2109/12-02-15-1
Nedelišće, 30.06.2015.

 

Zbog izuzetno hitnog slučaja i osobito opravdanog razloga, na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 67. Poslovnika Općinskog vijeća općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenog materijala i telefonskog poziva vijećnicima

 

SAZIVAM

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće

za četvrtak, 02. srpnja 2015. godine, u 19 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

  1. Donošenje odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela Gospodarske zone Nedelišće - istočno od Macinca kao I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gospodarske zone Općine Nedelišće" - istočno od Macinca
  2. Donošenje Odluke o osnivanju Gospodarske zone Općine Nedelišće - istočno od Macinca II. faza

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće