Dnevni red 16. sjednice OV

 

KLASA:021-05/15-01/05
URBROJ:2109/12-02-15-1
Nedelišće, 27.05.2015.

 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenih materijala

 

SAZIVAM

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće,

za utorak, 02. lipnja 2015. godine, u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)Za sjednicu predlažem slijedeći
  • DNEVNI RED:

 

  1. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu,
  2. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
  3. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu,
  4. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Privrednoj zoni Nedelišće,
  5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Strateškog plana razvoja općine Nedelišće za razdoblje 2011.-2020.,
  6. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja - Plakete Općine Nedelišće za 2014. godinu,
  7. Izvješće o poslovanju društva MESAP d.o.o. za 2014. godinu.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće