Dnevni red 14. sjednice OV

KLASA: 021-05/14-01/13
UR BROJ: 2109/12-02-14-1
Nedelišće, 11.12.2014.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 02/14 – pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 02/14-pročišćeni tekst ), te na osnovu primljenog materijala

 

 

SAZIVAM

14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće

za četvrtak, 18. prosinca 2014. godine, u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)
 • Za sjednicu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED:

 

 1. Donošenje Odluke o 3. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu
 2. Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu
 3. Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2014. godinu
 4. Donošenje Odluke o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2014. godinu      
 5. Donošenje Odluke o 3. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu
 6. Donošenje Odluke o 3. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 7. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2015. godinu te projekcije za 2016. i 2017. godinu
 8. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu
 9. Donošenje Odluke o Programu javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2015. godinu
 10. Donošenje Odluke o Programu javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2015. godinu,
 11. Donošenje Odluke o Programu javnih potreba u sportu za 2015. godinu
 12. Donošenje Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2015. godinu
 13. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
 14. Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2015. godinu
 15. Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u Općini Nedelišće za 2014. godinu
 16. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Nedelišće za 2015. godinu
 17. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2015. godinu
 18. Donošenje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Nedelišće
 19. Donošenje Plana zaštite i spašavanja Općine Nedelišće i Plana civilne zaštite Općine Nedelišće.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće