Dnevni red 11. sjednice OV

KLASA: 021-05/14-01/06
URBROJ: 2109/12-02-14-1
Nedelišće, 23.06.2014.

 

Zbog izuzetno hitnog slučaja  i osobito opravdanog razloga,  na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 2/14 - pročišćeni tekst) i članka 67. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 2/14 - pročišćeni tekst), te na osnovu primljenog materijala i telefonskog poziva vijećnicima

 

 

SAZIVAM

11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće

za četvrtak, 26. lipnja 2014. godine, u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće,  

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Načelniku Općine Nedelišće za sklapanje ugovora o kupnji i stjecanju poslovnog udjela GKP „Čakom“ d.o.o.
  2. Donošenje Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambene zone „Zavrtje“ u Nedelišću

 

 

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće