Dnevni red 7. sjednice OV

 

Klasa: 021-05/13-01/23
Ur. broj: 2109/12-02-13-1
Nedelišće, 12.12.2013.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 3/13) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 15/09, 3/13), te na osnovu primljenog materijala

 

 

SAZIVAM

7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće

za četvrtak, 19. prosinca 2013. godine, u 17,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“) 
 • DNEVNI RED:
 • Za sjednicu predlažem slijedeći:
 1. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2013. godinu
 2. Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2013. godinu
 3. Donošenje Odluke o 2. izmjenama i dopunama Odluke o Programu javnih potreba u sportu za 2013. godinu
 4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2013. godine
 5. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 6. Donošenje Odluke o Proračunu Općine Nedelišće za 2014. godinu te projekcije za 2015. i 2016. godinu
 7. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu
 8. Donošenje Odluke o Programu javnih potreba udruga Općine Nedelišće za 2014. godinu
 9. Donošenje Odluke o Programu javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 10. Donošenje Odluke o Programu javnih potreba u sportu za 2014. godinu
 11. Donošenje Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu
 12. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
 13. Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu
 14. Donošenje Socijalnog programa Općine Nedelišće za 2014. godinu
 15. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za raspisivanje javnog natječaja za osnivanje prava građenja Doma za starije i nemoćne osobe u Nedelišću
 16. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist Udruge za autizam Pogled iz Nedelišća
 17. Donošenje Zaključka o imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske  

   

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće