Dnevni red 13. sjednice OV

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/12 
UR BROJ: 2109/12-02-14-1
Nedelišće, 11.11.2014.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 02/14 – pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 02/14-pročišćeni tekst ), te na osnovu primljenog materijala

  

SAZIVAM

13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće

za četvrtak, 20. studenog 2014. godine, u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

   

  Za sjednicu predlažem slijedeći:

   

  DNEVNI RED:

 1. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na III. Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće
 2. Prethodna rasprava o prijedlogu Proračuna Općine Nedelišće za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
 3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.09.2014. godine
 4. Donošenje Odluke o koeficijentima za određivanje plaće službenika i namještenika
 5. Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine Nedelišće
 6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Macincu
 7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o produljenju roka za povrat zemljišta OŠ dr. Ivan Novak Macinec
 8. Donošenje Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće