Dnevni red 12. sjednice OV

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/14-01/11
Ur. broj: 2109/12-02-14-1
Nedelišće, 05.09. 2014.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 02/14 –pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 02/14-pročišćeni tekst ), te na osnovu primljenog materijala

 

SAZIVAM

12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće

za ponedjeljak, 15. rujna 2014. godine, u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 10. i 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće

 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

   

  Za sjednicu predlažem slijedeći:

   

  DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Čakovec“,
 2. Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Čakovec“,
 3. Godišnje Izvješće Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće, za pedagošku godinu 2013./14. godinu,
 4. Izviješće o poslovanju društva MESAP d.o.o. za 2013. godinu,
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.01.2014. do 30.06.2014. godine,
 6. Donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Nedelišće od 01.01.-30.06.2014. godine,
 7. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 8. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 9. Donošenje Odluke o 2. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Nedelišće za 2014. godinu
 10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Općinske uprave Općine Nedelišće
 11. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 12. Odluka o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine Nedelišće
 13. Odluka o isplati naknade štete

  

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA  OPĆINE NEDELIŠĆE

                    Mladen Posavec v.r.

 

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće