Dnevni red 10. sjednice OV

OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/14-01/06
Ur. broj: 2109/12-02-14-1
Nedelišće, 29.05. 2014.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 02/14 –pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 02/14-pročišćeni tekst ), te na osnovu primljenog materijala

 

SAZIVAM

10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće

za četvrtak, 05. lipnja 2014. godine, u 19,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Dječjeg vrtića „Zvončić“ Nedelišće
 2. Donošenje Odluke o izboru Savjeta mladih Općine Nedelišće
 3. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima Općine Nedelišće
 4. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja – plakete Općine Nedelišće za 2013. godinu
 5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Privrednoj zoni Nedelišće
 6. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine za proširenje građevinske čestice u Privrednoj zoni Nedelišće
 7. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Črečanu
 8. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u Dunjkovcu
 9. Donošenje Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Nedelišće – ciljana izmjena
 10. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2014. godinu,
 11. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Nedelišće za 2014. godinu
 12. Donošenje Zaključka o isplati pomoći stradalima u elementarnoj nepogodi poplavi

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće