Dnevni red 9. sjednice OV

Klasa: 021-05/14-01/05
Ur. broj: 2109/12-02-14-1
Nedelišće, 10.04. 2014.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 02/14 –pročišćeni tekst) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 02/14-pročišćeni tekst ), te na osnovu primljenog materijala 

 

 

SAZIVAM

9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće 

za četvrtak, 17. travnja 2014. godine, u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

  • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
  • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

    Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED:

  1.       Donošenje Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Općine Nedelišće za 2014. godinu  te Projekcije za 2015. i 2016. godinu
  2.       Donošenje Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Općine Nedelišće za 2014. godinu
  3.       Donošenje Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Nedelišće za 2014. godinu
  4.       Donošenje Odluke o odabiru pravne osobe kojoj se na temelju pisanog ugovora povjerava obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih, neasfaltiranih cesta-      šljunčanje
  5.       Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o održavanju i uređenju naselja

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće