Dnevni red 8. sjednice OV

Klasa: 021-05/14-01/03
Ur. broj: 2109/12-02-14-1
Nedelišće, 04.03.2014.

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Nedelišće ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 10/09, 3/13) i članka 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Nedelišće (Službeni glasnik Međimurske županije br. 15/09, 3/13), te na osnovu primljenog materijala

 

 

SAZIVAM

8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Nedelišće

za četvrtak, 13. ožujka 2014. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće

 

 • Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Nedelišće
 • Informacije, pitanja i prijedlozi vijećnika („aktualni sat“)

Za sjednicu predlažem slijedeći:

 

DNEVNI RED:

 1. Izviješće o poslovanju ustanove Dječji vrtić „Zvončić“ Nedelišće za razdoblje 01.01.2013. do 31.12.2013. godine
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju polugodišnjeg Izviješća o radu načelnika Općine Nedelišće za razdoblje 01.07.-31.12.2013. godine
 3. Donošenje Odluke o obračunu Proračuna Općine Nedelišće za 2013. godinu
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Nedelišće za 2013. godinu
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu na području Općine Nedelišće
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o zbrinjavanju otpada na području Općine Nedelišće u 2013. godini
 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Socijalnog vijeća Općine Nedelišće o radu i utrošenim sredstvima za razdoblje 01.01-31.12.2013. godine
 8. Donošenje Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora na području općine Nedelišće
 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Dodatka Sporazuma o osnivanju JVP Čakovec
 10. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Nedelišće
 11. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Nedelišće
 12. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Općinskom vijeću Općine Nedelišće u 2014. godini
 13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izviješća o stanju zaštite od požara u 2013. godini na području Općine Nedelišće
 14. Odluka o prihvaćanju Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Nedelišće za 2014. godinu
 15. Donošenje Odluke o produljenju Ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja pogrebnih poslova na području općine Nedelišće

 

 

    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE NEDELIŠĆE

Mladen Posavec v.r.

Pin It
© 2020 Općina Nedelišće